Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Đào tạo

JLG cung cấp đào tạo về bảo trì, an toàn và về các bộ phận cũng như chuẩn bị cho bạn để có thể đào tạo nhân viên của mình một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng dạy cho nhân viên của bạn những điều họ cần biết để vận hành và bảo trì thiết bị nâng đúng cách, tối ưu hóa năng suất và tối thiểu hóa thời gian chết.

Đại học JLG

Đại học JLG cung cấp các khóa đào tạo về xe nâng di động và xe nâng thay đổi tầm vươn được thiết kế để giúp bạn thu được lợi nhuận tối đa từ đầu tư vào thiết bị của mình.

Các khóa đào tạo được cung cấp theo một số định dạng:

  • Trong các môi trường lớp học truyền thống tại các trung tâm đào tạo của JLG và vị trí khách hàng trên toàn quốc.
  • Tự học Trực tuyến, trong đó các chỉ dẫn được cung cấp dưới dạng điện tử và không có người hướng dẫn.
  • Đào tạo trực tuyến trong đó sẽ có một người hướng dẫn dẫn dắt khóa học qua trực tuyến.

Liên hệ JLG ở Thượng Hải theo số +86 21 6031 1500 hoặc ở Singapore theo số +65 6591 9030.

Ghé thăm Đại học JLG để đăng ký một tài khoản miễn phí và đăng ký để được đào tạo.

 

Các Loại Khóa đào tạo

Đào tạo về Bảo trì

Các khóa Đào tạo về Bảo trì được thiết kế để cung cấp cho nhân viên bảo trì của bạn những hiểu biết về cấu trúc, vận hành và bảo dưỡng thiết bị JLG. Hoàn thành thành công khóa học này (điểm đạt 80% hoặc tốt hơn), những người tốt nghiệp có đủ tư cách để tiến hành kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng theo quy định và sửa chữa theo bảo hành đối với những thiết bị cụ thể của JLG.

Đào tạo về An toàn

Khóa Tập huấn Người đào tạo của JLG là khóa học ba ngày mà các cá nhân tham gia sẽ được cập nhật chứng chỉ vận hành của mình dành cho máy AWP và xe nâng thay đổi tầm vươn cũng như nhận được những đào tạo cần thiết để có thể tự tiến hành các chương trình đào tạo người vận hành của riêng mình.