Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Luồng Tin tức

Giờ đây bạn có thể nắm bắt được những tin tức mới nhất của JLG. Bạn được trang bị đầy đủ, từ các triển lãm thương mại và các sự kiện đến các tin tức, sản phẩm và Ground Support của công ty, để luôn nắm được tình hình.