Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

Nga

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Tin tức và Xu Hướng Ngành

Tình trạng ngành xây dựng đang thay đổi không ngừng. JLG giúp bạn luôn nắm bắt đầy đủ thông tin về mọi sự thay đổi - đặc biệt là những thay đổi ảnh hưởng trực tiếp đến cách bạn làm việc.

  • Cân nhắc về tổng chi phí sở hữu

    Từ việc lắng nghe khách hàng cho tới thiết kế và kỹ thuật sản phẩm, JLG tập trung vào giảm thiểu tổng chi phí sở hữu của quý vị.
HomeTin tức & Sự kiệnTin tức và Xu Hướng Ngành