Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Cho Phép Tiếp Cận Từ Mức Thấp

Với mục đích bảo trì đơn giản và làm việc tại cơ sở, chức năng tiếp cận từ mức thấp đáp ứng nhu cầu về thay thế thang an toàn, hiệu quả và đơn giản.

Xe Nâng Cá Nhân Nhỏ Gọn LiftPod

  • Đôi tay thoải mái làm việc với bệ đỡ có rào chắn, an toàn.
  • Có ba kiểu mẫu để lựa chọn với chiều cao làm việc lên đến 5,94 m (19 ft).