Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Bảo hành

JLG cam kết thiết kế và xây dựng các thiết bị cho năng suất và tuổi thọ vượt trội. Đó là lý do tại sao chúng tôi hỗ trợ mọi thiết bị của mình bằng một chương trình bảo hành tốt.

Bệ thang nâng di động của chúng tôi có Bảo hành "1 và 5", cung cấp Bảo hành Tiêu chuẩn một năm cho các bộ phận và Bảo hành Kết cấu năm năm cho các thành phần kết cấu.

Xe nâng thay đổi tầm vươn của chúng tôi có bảo hành "1, 2 và 5", cung cấp Bảo hành Tiêu chuẩn một năm cho các bộ phận, hai năm hoặc 2.000 giờ cho hệ thống truyền động và năm năm cho các thành phần kết cấu.

Xem Giấy Bảo hành của JLG. (691 KB PDF)

Bảo trì theo Bảo hành

Bảo trì theo Bảo hành

Hãy để JLG hoàn tất các công việc sửa chữa và bảo trì theo bảo hành cho bạn. Dù cho bạn thiếu nhân viên, bị chậm trong việc bảo trì đội xe thuê hay chỉ là cần chút giúp đỡ, chúng tôi có thể đảm nhiệm phần đó, thực hiện công việc và xử lý yêu cầu cho bạn. Tất cả những gì bạn phải làm là gọi điện thoại.

Gửi Yêu cầu Bảo hành

Gửi Yêu cầu Bảo hành

Các chủ tài khoản của JLG phải sử dụng Online Express để gửi yêu cầu bảo hành. Tất cả những người khác có thể liên hệ với một trong những điều phối viên bảo hành có trình độ chuyên môn cao của chúng tôi theo số 877-JLG-LIFT (877-554-5438).

Tuyên bố Sứ mệnh Bảo hành

Tuyên bố Sứ mệnh Bảo hành

Bảo hành của JLG sẽ cung cấp dịch vụ đẳng cấp thế giới cho khách hàng của chúng tôi bằng cách tổ chức tốt các quy trình của mình nhằm tối thiểu hóa việc làm dư thừa và thủ công cho khách hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực thấu hiểu nhu cầu của mọi khách hàng, biến những nhu cầu đó thành những thay đổi trong quy trình, sử dụng các hệ thống để đạt hiệu quả cho các quy trình của mình cũng như đảm bảo mọi khách hàng đều nắm bắt được thông tin.

Bảo hành của JLG sẽ đi theo hướng thu thập dữ liệu, phân tích và báo cáo để tìm ra các biện pháp xử lý thông qua các kênh phù hợp trong tổ chức. Chúng tôi sẽ luôn có trách nhiệm xác định các cơ hội để tiếp tục cải tiến các hoạt động bảo hành.

Mẫu Đăng ký Bảo hành

Mẫu Đăng ký Bảo hành

Xác Định Vị Trí của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ & Kinh Doanh

Đi

Giữ Liên hệ

Đặt mua E-news của chúng tôi.