Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Thư Viện BIM

Nâng cao năng suất và hiệu quả cho các dự án xây dựng của bạn bằng cách sử dụng các tập tin Lập Mô Hình Thông Tin Xây Dựng (BIM) cho thiết bị JLG.

Tìm hiểu xem làm thế nào việc sử dụng các mô hình thông tin xây dựng (BIM) có thể giúp tăng hiệu quả và giảm rủi ro cho các dự án xây dựng trong tương lai của bạn.

T12E Plus
Xe nâng Tự hành Kiểu trụ Toucan®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

Toucan T12E
Xe nâng Tự hành Kiểu trụ Toucan®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

T8E Toucan
Xe nâng Tự hành Kiểu trụ Toucan®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

T10E Toucan
Xe nâng Tự hành Kiểu trụ Toucan®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

600AN Hẹp
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

E450A
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

800AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

600AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

340AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

520AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

E300AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

E300AJP
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

E400AJPN
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

E400AN
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1250AJP
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1500AJP
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

Thiết kế lại mới của 450AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

Thiết kế lại mới của 450AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

520AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

E600J
Cẩu thùng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

E600JP
Cẩu thùng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

M600J
Cẩu thùng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

M600JP
Cẩu thùng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

M3369LE
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

M4069LE
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1532R
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

3369LE
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

4069LE
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

330LRT
Xe nâng Tự hành Cắt kéo Chạy bằng Động cơ
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

430LRT
Xe nâng Tự hành Cắt kéo Chạy bằng Động cơ
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

3246ES
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1930ES
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

260MRT
Xe nâng Tự hành Cắt kéo Chạy bằng Động cơ
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

2646ES
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

3246ES
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

530LRT
Xe nâng Tự hành Cắt kéo Chạy bằng Động cơ
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1932R
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

FT140
Xe Nâng Cá Nhân Nhỏ Gọn LiftPod®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

FT70
Xe Nâng Cá Nhân Nhỏ Gọn LiftPod®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

25AM
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Đẩy Xung quanh
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

30AM
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Đẩy Xung quanh
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

41AM
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Đẩy Xung quanh
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1230ES
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Có thể Truyền động
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

X13J Plus New
Cần cẩu Bánh xích Nhỏ gọn
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

400S
Xe nâng Tự hành Dạng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

460SJ
Xe nâng Tự hành Dạng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

660SJ
Dòng 600
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1200SJP
Ultra Series Telescopic Boom Lift
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1350SJP
Ultra Series Telescopic Boom Lift
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1500SJ
Ultra Series Telescopic Boom Lift
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

1850SJ
Ultra Series Telescopic Boom Lift
Định dạng tệp   .rfa   .ifc
 

860SJ
Xe nâng Tự hành Dạng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc