Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

Nga

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Thư Viện BIM

Nâng cao năng suất và hiệu quả cho các dự án xây dựng của bạn bằng cách sử dụng các tập tin Lập Mô Hình Thông Tin Xây Dựng (BIM) cho thiết bị JLG.

Tìm hiểu xem làm thế nào việc sử dụng các mô hình thông tin xây dựng (BIM) có thể giúp tăng hiệu quả và giảm rủi ro cho các dự án xây dựng trong tương lai của bạn.

X23J
Cần cẩu Bánh xích Nhỏ gọn
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

T12E Plus
Xe nâng Tự hành Kiểu trụ Toucan®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

Toucan T12E
Xe nâng Tự hành Kiểu trụ Toucan®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

T8E Toucan
Xe nâng Tự hành Kiểu trụ Toucan®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

T10E Toucan
Xe nâng Tự hành Kiểu trụ Toucan®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

600AN Hẹp
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

E450A
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

800AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

600AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

340AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

E300AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

E300AJP
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

E400AJPN
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

E400AN
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

H340AJ Hybrid
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1250AJP
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1500AJP
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

Thiết kế lại mới của 450AJ
Xe nâng tự hành dạng khớp gập
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

E600J
Cẩu thùng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

E600JP
Cẩu thùng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

M600J
Cẩu thùng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

M600JP
Cẩu thùng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

M3369LE
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

M4069LE
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1532R
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

3369LE
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

4069LE
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

330LRT
Xe nâng Tự hành Cắt kéo Chạy bằng Động cơ
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

430LRT
Xe nâng Tự hành Cắt kéo Chạy bằng Động cơ
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

3246ES
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1930ES
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

260MRT
Xe nâng Tự hành Cắt kéo Chạy bằng Động cơ
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

2646ES
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

530LRT
Xe nâng Tự hành Cắt kéo Chạy bằng Động cơ
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1932R
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

4045R
Xe nâng Điện Dạng Cắt kéo
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

FT140
Xe Nâng Cá Nhân Nhỏ Gọn LiftPod®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

FT70
Xe Nâng Cá Nhân Nhỏ Gọn LiftPod®
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

600SC
Xe nâng Tự hành Bánh xích Dạng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

800S
Xe nâng Tự hành Dạng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

400S
Xe nâng Tự hành Dạng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

460SJ
Xe nâng Tự hành Dạng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

660SJ
Dòng 600
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1200SJP
Ultra Series Telescopic Boom Lift
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1350SJP
Ultra Series Telescopic Boom Lift
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1500SJ
Ultra Series Telescopic Boom Lift
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1850SJ
Ultra Series Telescopic Boom Lift
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

660SJC
Xe nâng Tự hành Bánh xích Dạng Ống lồng
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

25AM
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Đẩy Xung quanh
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

30AM
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Đẩy Xung quanh
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

41AM
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Đẩy Xung quanh
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

15MVL
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Có thể Truyền động
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

20MVL
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Có thể Truyền động
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

1230ES
Xe nâng Kiểu trụ Thẳng đứng Có thể Truyền động
Định dạng tệp   .rfa   .ifc

Cung cấp thông tin sau để tải xuống tệp BIM:

* trường bắt buộc

Biểu mẫu này thu thập thông tin cá nhân của bạn để nhóm của chúng tôi có thể giao tiếp với bạn tốt hơn. Hãy đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để xem cách chúng tôi bảo vệ và sử dụng dữ liệu đã gửi của bạn.