Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

 • Australia and New Zealand
 • English

An toàn

An toàn của bạn rất quan trọng đối với JLG. Vui lòng xem thông tin về an toàn thiết yếu, sản phẩm và đào tạo liên quan đến thiết bị của JLG này.
 • Các Câu hỏi Chung về An toàn

  Các câu hỏi liên quan đến tuân thủ tiêu chuẩn, tiêu chí thiết kế hay an toàn tổng thể máy cần được chuyển tời Phòng Đảm bảo Độ tin cậy & An toàn Sản phẩm của JLG.

 • Hướng dẫn về An toàn & Vận hành

  Luôn đọc và hiểu hướng dẫn về An toàn & Vận hành trước khi vận hành bất kỳ sản phẩm nào của JLG. Không vận hành bất kỳ sản phẩm nào của JLG cho đến khi được đào tạo đúng quy cách. Đối với các hoạt động kiểm tra và bảo trì máy do JLG yêu cầu, tham khảo hướng dẫn về An toàn & Vận hành liên quan kết hợp với hướng dẫn Bảo dưỡng & Bảo trì liên quan cho từng model cụ thể.

  Đảm bảo rằng bản sao Hướng Dẫn Vận Hành và An Toàn được đặt trong hộp đựng chống chịu thời tiết của MEWP hoặc được đặt trong ngăn chứa hướng dẫn sử dụng của cabin xe nâng đa năng.

 • Ghi chép của Chủ sở hữu

  Việc JLG duy trì các hồ sơ chủ sở hữu hiện tại là rất quan trọng.

  Nếu bạn vừa bán hoặc mua một sản phẩm JLG, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin về chủ sở hữu hiện tại. Mẫu Cập nhật Chủ sở hữu JLG (23 KB PDF)


 • Báo cáo Sự cố Sản phẩm

  Phòng Đảm bảo Độ tin cậy & An toàn Sản phẩm của JLG phải được thông báo ngay lập tức về mọi trường hợp mà sản phẩm của JLG có liên quan đến một sự cố dẫn tới chấn thương hoặc chết người, hay khi có những thiệt hại đáng kể về tài sản xảy ra. Để báo cáo một sự cố ở Hoa Kỳ, vui lòng gọi 1-877-554-7233. Các tai nạn bên ngoài Hoa Kỳ, vui lòng gọi 240-420-2661.
 • Kiểm tra

  Các kiểm tra bắt buộc được vạch ra ở cả trong hướng dẫn Bảo dưỡng & Bảo trì lẫn hướng dẫn về An toàn & Vận hành của JLG. Vui lòng liên hệPhòng An toàn Sản phẩm của JLG để sử dụng đúng mẫu trong khi hoàn thành kiểm tra.
 • Ứng dụng Đặc biệt và Sửa đổi Sản phẩm

  Sửa đổi một sản phẩm của JLG mà không có giấy phép của Tập đoàn JLG Industries là một vấn đề về an toàn, và có thể vi phạm quy định của chính phủ và tiêu chuẩn ngành. Để xin phê chuẩn cho việc sửa đổi, vui lòng đọc và hoàn thành mẫu Đơn Xin Phê chuẩn này.

Thông tin Liên hệ về An toàn

JLG Industries, Inc.
Phòng Đảm bảo Độ tin cậy & An toàn Sản phẩm
13244 Fountain Head Plaza
Hagerstown, MD 21742-2678  USA
Số miễn phí: 1-877-554-7233
Điện thoại: +1-240-420-2661
Fax: +1-301-745-3713

JLG Industries, Inc. (Úc)
11 Bolwarra Road
Port Macquarie NSW 2444
Australia
Điện thoại: +61 265 811 111
Fax: +61 265 813 058

JLG Industries, Inc. (Châu Âu)
Trung tâm Phát triển & Công nghệ JLG
Bruntingthorpe Aerodrome and Proving Ground
Lutterworth, Leicestershire, LE17 5QS
United Kingdom
Điện thoại: +44 1162 47 9882