Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Thông tin Liên hệ Truyền thông của JLG

Bâc Mỹ
Richard Wright
Tập đoàn JLG Industries
13712 Đại lộ Crayton
Hagerstown, MD 21742-2386
Điện thoại: 240-267-9557
Email: rrwright@jlg.com

Mỹ Latinh
Richard Wright
Tập đoàn JLG Industries
13712 Đại lộ Crayton
Hagerstown, MD 21742-2386
Điện thoại: 240-267-9557
Email: rrwright@jlg.com

EAME
Xenia Kolijn
JLG EMEA BV
Polaris Đại lộ 63
2132 JH Hoofddorp
Hà Lan
Điện thoại: +31 23 565 5665
Email: xkolijn@jlg.com

Khu vực Vành đai Thái Bình Dương
Lewis Wu
Công ty TNHH Công nghệ Thiết bị Oshkosh-JLG (Thiên Tân)
No. 465 Xiaonan Road
Fengxian District 201401
Thượng Hải, Trung Quốc
Điện thoại: +86 21 6031 1500
Email: lwu@jlg.com

Australia/New Zealand
Marketing Department
JLG Industries
358 Park Road
Regents Park
New South Wales 2143
Châu Úc
Điện thoại: +61 2 8718 6300
Email: marketingaust@jlg.com