Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

รัสเซีย

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

  • Australia and New Zealand
  • English

ไฟล์ BIM

เพิ่มความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพในโครงการอาคารของคุณ โดยใช้ไฟล์การสร้างโมเดลข้อมูลอาคาร (BIM) สำหรับอุปกรณ์ของ JLG

เรียนรู้วิธีการใช้โมเดล BIM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในโครงการอาคารในอนาคตของคุณได้

X23J
รถกระเช้าตีนตะขาบขนาดเล็ก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

T12E Plus
รถกระเช้ามาสท์ Toucan® Mast Boom Lift
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

Toucan T12E
รถกระเช้ามาสท์ Toucan® Mast Boom Lift
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

T8E Toucan
รถกระเช้ามาสท์ Toucan® Mast Boom Lift
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

T10E Toucan
รถกระเช้ามาสท์ Toucan® Mast Boom Lift
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

600AN Narrow
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

E450A
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

800AJ
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

600AJ
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

340AJ
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

E300AJ
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

E300AJP
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

E400AJPN
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

E400AN
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

H340AJ ไฮบริด
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1250AJP
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1500AJP
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

450AJ ปรับดีไซน์ใหม่
รถกระเช้าบูมศอก
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

E600J
รถกระเช้าแบบยิงตรงระยะไกล
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

E600JP
รถกระเช้าแบบยิงตรงระยะไกล
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

M600J
รถกระเช้าแบบยิงตรงระยะไกล
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

M600JP
รถกระเช้าแบบยิงตรงระยะไกล
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

M3369LE
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

M4069LE
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1532R
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

3369LE
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

4069LE
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

330LRT
รถกระเช้าขากรรไกรเครื่องยนต์
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

430LRT
รถกระเช้าขากรรไกรเครื่องยนต์
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

3246ES
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1930ES
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

260MRT
รถกระเช้าขากรรไกรเครื่องยนต์
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

2646ES
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

530LRT
รถกระเช้าขากรรไกรเครื่องยนต์
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1932R
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

4045R
รถกระเช้าขากรรไกรไฟฟ้า
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

FT140
กระเช้าบุคคลเคลื่อนย้ายได้ LiftPod®
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

FT70
กระเช้าบุคคลเคลื่อนย้ายได้ LiftPod®
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

600SC
รถกระเช้าตีนตะขาบบูมตรง
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

800S
รถกระเช้าบูมตรง
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

400S
รถกระเช้าบูมตรง
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

460SJ
รถกระเช้าบูมตรง
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

660SJ
600 Series
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1200SJP
Ultra Series Telescopic Boom Lift
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1350SJP
Ultra Series Telescopic Boom Lift
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1500SJ
Ultra Series Telescopic Boom Lift
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1850SJ
Ultra Series Telescopic Boom Lift
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

660SJC
รถกระเช้าตีนตะขาบบูมตรง
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

25AM
รถกระเช้ามาสท์ชนิดเข็น
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

30AM
รถกระเช้ามาสท์ชนิดเข็น
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

41AM
รถกระเช้ามาสท์ชนิดเข็น
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

15MVL
รถกระเช้ามาสท์ลิฟท์ขับเคลื่อน
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

20MVL
รถกระเช้ามาสท์ลิฟท์ขับเคลื่อน
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

1230ES
รถกระเช้ามาสท์ลิฟท์ขับเคลื่อน
รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

โปรดให้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ BIM:

* ช่องที่ต้องเติม

แบบฟอร์มนี้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ทีมงานของเราสามารถสื่อสารกับคุณได้ดียิ่งขึ้น โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อดูว่าเราปกป้องและใช้ข้อมูลที่คุณส่งมาในแนวทางใดบ้าง