Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

รัสเซีย

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

  • Australia and New Zealand
  • English

แพคเกจซ่อมบำรุงโรงงาน

แพคเกจซ่อมบำรุงโรงงานรวมองค์ประกอบที่นิยมของ แพคเกจช่างไฟฟ้า และ แพคเกจช่างประปา ได้แก่

  • ที่เก็บท่อ
  • สถานีทำงานที่มีปลัก 12V -- เหมาะสำหรับเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ยึดให้อยู่ใกล้มือและไม่อยู่บนพื้น สามารถเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของเครื่องมือหรือโทรศัพท์ มีแท่นทำงานขนาด 8 x 20” ที่สามารถเลื่อนออกมาได้เพื่อให้พื้นที่ทำงานกับคุณ
  • ที่จับขนาด 5 ½” ที่แท่นทำงาน -- จำเป็นสำหรับการจับวัสดุในขณะตัดหรือเจาะ
  • QuikWelder® — เครื่องเชื่อมที่มีการเดินสายไฟในตัว เหมาะสำหรับการเชื่อมจุด
  • ที่เก็บท่อ สำหรับเก็บท่อไว้ด้านนอกแท่นยืนและลดอันตรายจากการสะดุด