Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 • Australia and New Zealand
 • English

430LRT

รถกระเช้าขากรรไกรเครื่องยนต์

Key Specs

 • ความกว้างของเครื่องจักร: 2.35 m / 7.7 ft
 • ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน: 568 kg / 1252.2 lb
 • ความสูงของแท่นยืน: 13.11 m / 43 ft
SEE ALL SPECS   

Key Features

 • เพิ่มความเสถียรบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ – การขึ้นลงแบบมาตรฐาน เพิ่มความสามารถในการดึงลากและการปีนบนพื้นลาดชัน
 • การยืดที่นิ่มนวลขณะใช้งาน – แพลตฟอร์มใหม่ได้รับการออกแบบให้ขับเศษวัสดุออก เพื่อให้มีการยืดที่นิ่มนวลขณะใช้งาน
 • การบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น – ระบบไฮดรอลิกและห้องเครื่องที่เข้าถึงได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น
Compare Models

ไฟล์ BIM

รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

แหล่งพลังงาน
ความจุ - ถังเชื้อเพลิง83 L / 21.9 gal.
ประเภทเครื่องยนต์ - ดีเซลKubota, 1.26L, 24.8HP
ประเภทเครื่องยนต์ - เชื้อเพลิงสองชนิดKubota, 1.26L, 24.8HP

รายละเอียดทั่วไป
ความจุ - ถังพักน้ำมันไฮดรอลิก122 L / 32.2 gal.
น้ำหนักของเครื่องจักร6486 kg / 14299.2 lb

ข้อมูลด้านความสามารถในการทำงาน
ความเร็วขับเคลื่อน - เมื่อยกแท่นยืนขึ้น0.80 km/h / 0.5 mph
ความเร็วขับเคลื่อน - เมื่อลดระดับแท่นยืน5.63 km/h / 3.5 mph
ความสามารถในการขึ้นทางชัน45 %
เวลาในการยก45 sec.
เวลาในการลดระดับ47 sec.
ระดับสูงสุดในขณะขับเคลื่อน13.11 m / 43 ft
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน568 kg / 1252.2 lb
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน - เมื่อยืดออก230 kg / 507.1 lb
รัศมีวงเลี้ยว - ด้านนอก5.93 m / 19.5 ft

ข้อมูลด้านขนาด
ระยะพ้นพื้น0.35 m / 1.1 ft
ความสูงของเครื่องจักร2.99 m / 9.8 ft
ความสูงของเครื่องจักร - พับราวกั้น2.39 m / 7.8 ft
ความยาวของเครื่องจักร4.88 m / 16 ft
ความกว้างของเครื่องจักร2.35 m / 7.7 ft
ขนาดของแท่นยืน A1.79 m / 5.9 ft
ขนาดของแท่นยืน B3.86 m / 12.7 ft
ความยาวของแท่นยืนเสริม1.14 m / 3.7 ft
ความสูงของแท่นยืน13.11 m / 43 ft
ความสูงของแท่นยืน - เมื่อหดเก็บ1.84 m / 6 ft
ความสูงของราวกั้นแท่นยืน1.10 m / 3.6 ft
ขนาดของยาง33/1550 - 16.5 Foam Filled
ระยะฐานล้อ2.97 m / 9.7 ft

รายละเอียดระยะเอื้อม
ความสูงของแท่นยืน13.11 m / 43 ft
ความสูงในการทำงาน15.11 m / 49.6 ft

 • เพิ่มความเสถียรบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ – การขึ้นลงแบบมาตรฐาน เพิ่มความสามารถในการดึงลากและการปีนบนพื้นลาดชัน
 • การยืดที่นิ่มนวลขณะใช้งาน – แพลตฟอร์มใหม่ได้รับการออกแบบให้ขับเศษวัสดุออก เพื่อให้มีการยืดที่นิ่มนวลขณะใช้งาน
 • การบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น – ระบบไฮดรอลิกและห้องเครื่องที่เข้าถึงได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

การรับประกัน

เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันของเรา การเคลมประกัน และแบบฟอร์มจดทะเบียน

อะหลั่ยและบริการ

หาอะหลั่ยและบริการที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ความปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมสำหรับอุปกรณ์ JLG
Support

  การรับประกัน

  เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันของเรา การเคลมประกัน และแบบฟอร์มจดทะเบียน

  อะหลั่ยและบริการ

  หาอะหลั่ยและบริการที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

  ความปลอดภัย

  ข้อมูลด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมสำหรับอุปกรณ์ JLG
Close

Additional Materials