Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 • Australia and New Zealand
 • English

430LRT

รถกระเช้าขากรรไกรเครื่องยนต์

Key Specs

 • ความกว้างของเครื่องจักร: 2.35 m / 7.7 ft
 • ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน: 568 kg / 1252.2 lb
 • ความสูงของแท่นยืน: 13.11 m / 43 ft
SEE ALL SPECS   

Key Features

 • เพิ่มความเสถียรบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ – การขึ้นลงแบบมาตรฐาน เพิ่มความสามารถในการดึงลากและการปีนบนพื้นลาดชัน
 • การยืดที่นิ่มนวลขณะใช้งาน – แพลตฟอร์มใหม่ได้รับการออกแบบให้ขับเศษวัสดุออก เพื่อให้มีการยืดที่นิ่มนวลขณะใช้งาน
 • การบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น – ระบบไฮดรอลิกและห้องเครื่องที่เข้าถึงได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น
Compare Models

ไฟล์ BIM

รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

แหล่งพลังงาน
ความจุ - ถังเชื้อเพลิง83 L / 21.9 gal.
ประเภทเครื่องยนต์ - ดีเซลKubota, 1.26L, 24.8HP
ประเภทเครื่องยนต์ - เชื้อเพลิงสองชนิดKubota, 1.26L, 24.8HP

รายละเอียดทั่วไป
ความจุ - ถังพักน้ำมันไฮดรอลิก122 L / 32.2 gal.
น้ำหนักของเครื่องจักร6486 kg / 14299.2 lb

ข้อมูลด้านความสามารถในการทำงาน
ความเร็วขับเคลื่อน - เมื่อยกแท่นยืนขึ้น0.80 km/h / 0.5 mph
ความเร็วขับเคลื่อน - เมื่อลดระดับแท่นยืน5.63 km/h / 3.5 mph
ความสามารถในการขึ้นทางชัน45 %
เวลาในการยก45 sec.
เวลาในการลดระดับ47 sec.
ระดับสูงสุดในขณะขับเคลื่อน13.11 m / 43 ft
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน568 kg / 1252.2 lb
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน - เมื่อยืดออก230 kg / 507.1 lb
รัศมีวงเลี้ยว - ด้านนอก5.93 m / 19.5 ft

ข้อมูลด้านขนาด
ระยะพ้นพื้น0.35 m / 1.1 ft
ความสูงของเครื่องจักร2.99 m / 9.8 ft
ความสูงของเครื่องจักร - พับราวกั้น2.39 m / 7.8 ft
ความยาวของเครื่องจักร4.88 m / 16 ft
ความกว้างของเครื่องจักร2.35 m / 7.7 ft
ขนาดของแท่นยืน A1.79 m / 5.9 ft
ขนาดของแท่นยืน B3.86 m / 12.7 ft
ความยาวของแท่นยืนเสริม1.14 m / 3.7 ft
ความสูงของแท่นยืน13.11 m / 43 ft
ความสูงของแท่นยืน - เมื่อหดเก็บ1.84 m / 6 ft
ความสูงของราวกั้นแท่นยืน1.10 m / 3.6 ft
ขนาดของยาง33/1550 - 16.5 Foam Filled
ระยะฐานล้อ2.97 m / 9.7 ft

รายละเอียดระยะเอื้อม
ความสูงของแท่นยืน13.11 m / 43 ft
ความสูงในการทำงาน15.11 m / 49.6 ft

 • เพิ่มความเสถียรบนพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ – การขึ้นลงแบบมาตรฐาน เพิ่มความสามารถในการดึงลากและการปีนบนพื้นลาดชัน
 • การยืดที่นิ่มนวลขณะใช้งาน – แพลตฟอร์มใหม่ได้รับการออกแบบให้ขับเศษวัสดุออก เพื่อให้มีการยืดที่นิ่มนวลขณะใช้งาน
 • การบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น – ระบบไฮดรอลิกและห้องเครื่องที่เข้าถึงได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้บำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

บทความ

หาและดาวน์โหลดข้อมูลของ JLG ที่คุณต้องการในห้องสมุดสื่อของเรา

การรับประกัน

เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันของเรา การเคลมประกัน และแบบฟอร์มจดทะเบียน

อะหลั่ยและบริการ

หาอะหลั่ยและบริการที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ความปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมสำหรับอุปกรณ์ JLG
Support

  บทความ

  หาและดาวน์โหลดข้อมูลของ JLG ที่คุณต้องการในห้องสมุดสื่อของเรา

  การรับประกัน

  เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันของเรา การเคลมประกัน และแบบฟอร์มจดทะเบียน

  อะหลั่ยและบริการ

  หาอะหลั่ยและบริการที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

  ความปลอดภัย

  ข้อมูลด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมสำหรับอุปกรณ์ JLG
Close

Additional Materials