Select Your Region

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska

Europa

Bliski Wschód

Afryka

India

Basen Pacyfiku

Australia i Nowa Zelandia

 • Australia and New Zealand
 • English

Bezpieczeństwo

Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze dla JLG. Zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa, produktów i szkoleń dotyczącymi wyposażenia JLG.
 • Pytania dotyczące ogólnych zasad bezpieczeństwa

  Pytania dotyczące zgodności z normami, kryteriów odnośnie konstrukcji oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa, do których należy stosować się podczas obsługi maszyny, należy kierować do Centrum technologii i rozwoju JLG.

 • Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Obsługi

  Informacje na temat bezpieczeństwa i serwisu dotyczące Twojego produktu JLG można znaleźć poprzez wyszukanie na podstawie numeru seryjnego produktu JLG.

  JLG Industries zaleca regularne sprawdzanie informacji na temat bezpieczeństwa i serwisu, które mogą mieć wpływ na posiadany produkt JLG.

 • Instrukcja operatora i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

  Zawsze przed użyciem produktów JLG, należy uważnie przeczytać instrukcję operatora i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Nie obsługuj produktów JLG, jeżeli nie zostałeś odpowiednio przeszkolony. W celu uzyskania informacji na temat okresowych przeglądów i konserwacji maszyny wymaganych przez JLG, należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dla operatora, zaleceniami dotyczącymi bezpiczeństwa oraz instrukcją czynności serwisowych i konserwacyjnych dla określonego modelu.

  Sprawdzić, czy w pojemniku mobilnej podnośnikowej platformy roboczej (MEWP) odpornym na działanie warunków atmosferycznych lub w kieszeni w kabinie ładowarki teleskopowej znajduje się egzemplarz “Podręcznika obsługi i bezpieczeństwa”.

 • Informacje dotyczące własności

  Prowadzenie aktualnych rejestrów właścicieli urządzeń jest dla JLG bardzo ważne. Jeśli niedawno sprzedałeś lub nabyłeś produkt JLG, prosimy o podanie aktualnej informacji o właścicielu, wypełniając Formularz aktualizacji właścicieli urządzeń JLG. Formularz można odesłać na adres servicecentraleurope@jlg.com.

  Formularz aktualizacyjny właściciela produktu JLG (23 KB PDF)
 • Raport na temat incydentów związanych z produktem

  Należy natychmiast powiadomić Dział ds. bezpieczeństwa i niezawodności produktów JLG o wszystkich wypadkach z udziałem produktów JLG, które doprowadziły do obrażeń, śmierci lub szkód majątkowych. Aby zgłosić incydent na terenie USA, należy zadzwonić pod numer: 1-877-554-7233. Incydenty poza terenem USA należy zgłaszać pod numerem telefonu: +1 240-420-2661.

 • Przeglądy

  Wymagane przeglądy zostały przedstawione w odpowiedniej instrukcji operatora i zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji serwisu i konserwacji JLG. Skontaktuj się z działem ds. bezpieczeństwa produktów JLG w celu uzyskania odpowiednich formularzy do wykorzystania podczas przeglądów.
 • Specjalne zastosowania i modyfikacje produktów

  Modyfikowanie produktu JLG bez pisemnej zgody JLG Industries, Inc. to zagrożenie dla bezpieczeństwa, które może stanowić naruszenie przepisów prawa i norm branżowych. Aby ubiegać się o pozwolenie na modyfikację należy przeczytać i wypełnić Formularz zatwierdzenia wniosku.

Kontakty ds. BHP

JLG Industries, Inc.
Product Safety & Reliability Department
13244 Fountain Head Plaza
Hagerstown, MD 21742-2678  USA
Bezpłatny: 1-877-554-7233
Tel.: +1-240-420-2661
Faks: +1-301-745-3713

JLG Industries, Inc. (Australia)
11 Bolwarra Road
Port Macquarie NSW 2444
Australia
Tel.: +61 265 811 111
Faks: +61 265 813 058

JLG Industries, Inc. (Europa)
JLG Technology & Development Centre
Bruntingthorpe Aerodrome and Proving Ground
Lutterworth, Leicestershire, LE17 5QS
United Kingdom
Tel.: +44 116 247 9882