Select Your Region

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska

Europa

Bliski Wschód

Afryka

India

Basen Pacyfiku

Australia i Nowa Zelandia

  • Australia and New Zealand
  • English

Kariery

W JLG pracują najbardziej utalentowani i wykwalifikowani ludzie naszej branży. Będąc częścią zespołu JLG, dołączasz do globalnej sieci pracowników, którzy mają jeden cel: przedstawianie rozwiązań stanowiących odpowiedź na problemy klientów.

JLG zapewnia wszystkim swoim pracownikom bezpieczne miejsce pracy i równe szanse.

Znajdź pracę

Znajdź wolne miejsca pracy w lokalizacjach JLG na całym świecie. Za pośrednictwem niżej zamieszczonych łączy zostaniesz przekierowany do witryn ofert pracy JLG International.

Częścią procesu zatrudniania jest E-Verify.

Lokalizacje

JLG oferuje pełny pakiet nagród, który zawiera konkurencyjne wynagrodzenie, kompleksowe świadczenia i doskonałe możliwości rozwoju. Oferujemy również program zwrotu czesnego dla członków zespołu, zainteresowanych dalszym kształceniem się.

Świadczenia firmowe

JLG oferuje pełny pakiet nagród, który zawiera konkurencyjne wynagrodzenie, kompleksowe świadczenia i doskonałe możliwości rozwoju. Oferujemy również program zwrotu czesnego dla członków zespołu, zainteresowanych dalszym kształceniem się.

Wsparcie i pomoc

Jeśli potrzebujesz pomocy w poszukiwaniu możliwości podjęcia pracy w JLG Industries lub jeśli potrzebujesz rozsądnej pomocy w procesie aplikacji, prosimy o kontakt pod adresem europe@jlg.com.

Oshkosh Corporation jest firmą realizującą politykę równych szans w zatrudnieniu. Firma zapewni równe szanse dla wszystkich osób, bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie, niepełnosprawność lub status weterana. Zebrane informacje dotyczące kategorii, zgodnie z prawem, w żaden sposób nie wpływają na decyzję w sprawie wniosku o pracę.

Oshkosh Corporation ma również prawo uczestniczyć w przetargach federalnych i prowadzi akcję afirmacyjną w sprawie zatrudniania i awansowania wykwalifikowanych mniejszości, kobiet, osób niepełnosprawnych, inwalidów i weteranów wojny w Wietnamie. Każdy pracownik lub kandydat do pracy, który zakwalifikował się na podstawie obowiązujących przepisów i dostarczył Spółce te informacje, jest objęty naszym programem działań afirmacyjnych. Przekazanie tych informacji jest dobrowolne, zostanie zachowana ich poufność i nie jest warunkiem zatrudnienia.

Niektóre stanowiska pracy w Oshkosh Corporation wymagają dostępu do kontrolowanych towarów i technologii, będących przedmiotem przepisów o międzynarodowym handlu bronią lub rozporządzeń Administracji Eksportu. Kandydaci na te stanowiska muszą być „Amerykanami”, zgodnie z definicjami podanymi w tych przepisach. Ogólnie rzecz biorąc, „Amerykanin” jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, stałym rezydentem tego kraju lub osobą, która została przyjęta do tego kraju jako uchodźca lub otrzymała w nim azyl.

JLG Industries nie zwalnia ani w żaden inny sposób nie dyskryminuje pracowników lub osób ubiegających się o zatrudnienie, z powodu dowiadywania się o własne wynagrodzenie lub wynagrodzenie innego pracownika albo osoby ubiegającej się o zatrudnienie, rozmawiania o wynagrodzeniu lub ujawniania go. Pracownicy, którzy w związku z ich zasadniczym zakresem obowiazków służbowych mają dostęp do informacji o wynagrodzeniach innych pracowników lub kandydatów na pracowników nie mogą ujawniać takich informacji innym pracownikom lub osobom ubiegajacym się o zatrudnienie, chyba, że takie ujawnienie (a) ma związek z formalną skargą lub zarzutem, (b) służy celom dochodzenia, postępowania, przesłuchania lub innego działania prawnego, w tym dochodzenia prowadzonego przez pracodawcę lub (c) wynika z prawnego obowiązku JLG Industries dostarczania informacji.

Wideo na temat historii firmy „Reaching Out”