Select Your Region

Amerika Utara

Amerika Latin

Eropah

Timur Tengah

Afrika

India

Lingkungan Pasifik

Australia dan New Zealand

 • Australia and New Zealand
 • English

Keselamatan

Keselamatan anda amat penting bagi JLG. Sila semak maklumat keselamatan, produk dan latihan yang penting ini berkaitan peralatan JLG.

 • Pertanyaan Keselamatan Am

  Pertanyaan mengenai pematuhan piawaian, kriteria reka bentuk atau keselamatan mesin keseluruhan hendaklah diajukan kepada Jabatan Keselamatan & Kebolehpercayaan Produk JLG.

 • Manual Pengendali & Keselamatan

  Sentiasa baca dan fahami Manual Pengendali & Keselamatan  sebelum mengendalikan mana-mana produk JLG. Jangan kendalikan mana-mana produk JLG sehingga mendapat latihan yang betul. Untuk mengetahui pemeriksaan dan penyelenggaraan mesin yang dikehendaki oleh JLG, rujuk kepada manual Pengendali & Keselamatan yang sesuai berserta manual Servis & Penyelenggaraan yang sesuai untuk model yang tertentu.

  Pastikan salinan Manual Operasi dan Keselamatan disertakan dalam bekas simpanan tahan cuaca dari Platform kerja pengangkat mudah alih (MEWP) atau terletak di folder manual kenderaan telehandler.

 • Rekod Pemilikan

  Penting bagi JLG untuk mengekalkan rekod pemilikan semasa.

  Jika baru-baru ini anda menjual atau memperoleh produk JLG, sila berikan kami maklumat pemilik semasa: Borang Kemas Kini Pemilik JLG (23 KB PDF) 
 • Pelaporan Kejadian Produk

  Jabatan Keselamatan & Kebolehpercayaan Produk JLG hendaklah dimaklumkan dengan serta-merta dalam semua kejadian apabila produk JLG terlibat dalam kemalangan yang membawa kecederaan diri atau kematian, atau apabila kerosakan harta yang besar berlaku. Untuk melaporkan kejadian yang berlaku di Amerika Syarikat, sila hubungi 1-877-554-7233. Bagi kejadian yang berlaku di luar Amerika Syarikat pula, sila hubungi 240-420-2661.

 • Pemeriksaan

  Pemeriksaan yang perlu dilakukan ada digariskan di dalam manual Pengendali & Keselamatan JLG dan juga manual Servis & Penyelenggaraan. 

  Sila hubungi Jabatan Keselamatan Produk JLG untuk mendapatkan borang yang betul untuk digunakan semasa menyiapkan pemeriksaan.

 • Permohonan Khas dan Pengubahsuaian Produk

  Pengubahsuaian produk JLG tanpa kebenaran bertulis daripada JLG Industries, Inc. menimbulkan isu keselamatan, dan mungkin melanggar peraturan kerajaan dan piawaian industri. Untuk memohon kelulusan pengubahsuaian, sila baca dan lengkapkan borang Kelulusan Permohonan tersebut.

Jabatan Keselamatan

JLG Industries, Inc.
Product Safety & Reliability Department
13244 Fountain Head Plaza
Hagerstown, MD 21742-2678  USA
Bebas Tol: 1-877-554-7233
Tel.: +1-240-420-2661
Faks: +1-301-745-3713

JLG Industries, Inc. (Australia)
11 Bolwarra Road
Port Macquarie NSW 2444
Australia
Tel.: +61 265 811 111
Faks: +61 265 813 058

JLG Industries, Inc. (Europe)
JLG Technology & Development Centre
Bruntingthorpe Aerodrome and Proving Ground
Lutterworth, Leicestershire, LE17 5QS
UK
Tel.: +44 116 247 9882