Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Vị trí Trung tâm Dịch vụ

Trung tâm Dịch vụ của JLG cung cấp mọi hỗ trợ mặt đất mà bạn cần để làm việc trên cao. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm sửa chữa và phục hồi để duy trì các đội xe thuê lại của khách hàng là các công ty cho thuê. Các trung tâm dịch vụ của chúng tôi cũng có bán tại chỗ thiết bị đã qua sử dụng có chất lượng.

Văn phòng Ấn Độ

Oshkosh India Pvt Ltd
Unit 1 & 3, The Grand Plaza, The Grand Hotel, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi – 110070, India
Văn phòng: I + 91 11 4289 0407
Fax: I + 91 11 4289 0409


Oshkosh-JLG (TianJin) Equipment Technology Co., Ltd.

No.228 Jing San Road Tianjin Airport Economic Area, Tianjin, China
Điện thoại: +8622 5891 9200
Fax:   +8622 2482 8290Oshkosh-JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd.

Shanghai Branch (Chi nhánh Shanghai)
Pudong Kerry Parkside, Room 3705, 1155 Fang Dian Road, Pudong, Shanghai 201204, China
DID: 800 819 0050
400 613 0050 (Di động)Văn Phòng Miền Đông Nam Á

Oshkosh-JLG (S) Technology Equipment Pte Ltd.
35 Tuas Avenue 2,
Singapore 639464
Điện thoại: +65 6591 9368
Fax: +65 6591 9031
E-mail: jlgasia@jlg.com

 

Xác Định Vị Trí của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ & Kinh Doanh

Đi

Giữ Liên hệ

Đặt mua E-news của chúng tôi.