Select Your Region

Bắc Mỹ

Mỹ La-tinh

Châu Âu

Trung Đông

Châu Phi

India

Vành đai Thái Bình Dương

Úc và New Zealand

  • Australia and New Zealand
  • English

Giấy chứng nhận & Hội viên

Tại JLG Industries, Inc., chúng tôi cam kết cung cấp thiết bị và dịch vụ tiên tiến cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng hiểu rõ tầm quan trọng của việc quảng cáo sản suất và thiết bị trong công nghiệp. JLG hỗ trợ nhiều tổ chức trong vai trò thành viên tích cực.