Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

  • Australia and New Zealand
  • English

การคำนึงถึงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

เพราะเหตุใดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของจึงมีความสำคัญต่อคุณ

ในฐานะเจ้าของหรือผู้ประกอบการให้เช่าอุปกรณ์ คุณต้องเผชิญกับการตัดสินใจมากมาย เมื่อคุณลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ ๆ การประเมินอุปกรณ์ที่มีอยู่ในคลังและงบประมาณของคุณ การตัดสินใจว่าผลิตภัณฑ์ใดดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ และค่าใช้จ่ายในการซื้อหามา ทั้งหมดนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ นอกจากนี้แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการลงทุนในขั้นแรกของคุณด้วย นั่นคือ ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (Total cost of ownership หรือ TCO) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงอายุการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ เมื่อทำการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ของคุณ การลงทุนขั้นแรกเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น การเข้าใจ TCO จะช่วยคุณพิจารณาสิ่งอื่น ๆ นอกเหนือไปจากราคาที่ต้องจ่ายในขั้นแรก นั่นคือ คุณค่าและความสามารถในการทำกำไรของอุปกรณ์ของคุณ และที่สำคัญที่สุดก็คือ กำไรของคุณนั่นเอง


อะไรบ้างที่มีผลต่อ TCO ของคุณ

ปัจจัยหลายอย่างนอกเหนือจากการลงทุนขั้นแรกของคุณ จะมีผลต่อ TCO ของคุณ ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น ประกัน ภาษี และการรับประกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และการขายต่อ ซึ่งอาจกระทบต่อต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของของคุณ ในฐานะเจ้าของอุปกรณ์ให้เช่า คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจกระทบต่อกำไรของคุณได้:

  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อหาเครื่องจักรเพิ่มเติม และในการจัดเตรียมเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการให้เช่า
  • ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา การดูแลรักษา การซ่อมแซมที่ไม่คาดคิด อะไหล่ และการฝึกอบรม
  • มูลค่าการขายต่อ: เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี และเป็นยี่ห้อชั้นนำในตลาด จะให้คุณสามารถขายต่อได้ในราคาที่ดีที่สุด เมื่อคุณขายต่อเครื่องจักรนั้น
  • เครื่องจักรที่ทำงานอย่างเชื่อถือได้ ทำให้ช่วงเวลาที่เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์ และรายได้จากการให้เช่ามีมากที่สุด
  • เครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างอเนกประสงค์ ทำให้การใช้ประโยชน์และรายได้จากการให้เช่ามีมากที่สุด

รายได้ของคุณจากการให้เช่า ขึ้นอยู่อย่างมากกับการใช้ประโยชน์และช่วงเวลาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ของคุณ เครื่องจักรที่อยู่เฉย ๆ ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใด ช่วงเวลาเครื่องไม่ทำงานเพราะต้องทำการบำรุงรักษาที่ไม่คาดคิดหรือบ่อยเกินไป ทำให้ใช้เครื่องได้น้อยลง และรายได้ของคุณลดลง นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ จากความล่าช้าในการซ่อมแซม หรือการหาอะไหล่ที่ถูกต้องมาเปลี่ยน ยังทำให้ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเครื่องจักรของคุณทำงานอย่างน่าเชื่อถือ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระยะเวลานานที่สุด รายได้จากการให้เช่าเครื่องจักรจะสูงขึ้น และต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของจะต่ำลง


วิธีการของ JLG ในการลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

เช่นเดียวกันกับที่คุณควรพิจารณา TCO เมื่อคุณตัดสินใจลงทุนในอุปกรณ์ของคุณ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เราคำนึงถึงความต้องการทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคุณด้วย ความคิดเห็นของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา การรับฟังความต้องการและข้อกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของคุณ ทำให้เราเข้าใจว่า TCO ส่งผลต่อกำไรของคุณอย่างไร เราอาศัยความคิดเห็นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาทางปรับปรุงเครื่องจักรของเราให้ดีขึ้น และช่วยให้ลูกค้าของเราได้ประโยชน์และกำไรมากที่สุด โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถภาพตามความต้องการของลูกค้าของคุณ และมีต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของที่ต่ำที่สุด

ความคิดเห็นจำนวนมากจากลูกค้าเกี่ยวกับต้นทุนการปฏิบัติงาน ช่วยผลักดันให้มีการปรับการออกแบบรถกระเช้ารุ่น 400S และ 450AJ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบใหม่อย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยคำนึงถึง TCO ที่ต่ำลง และขณะนี้ มีคุณสมบัติที่ประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่คุณดังนี้:

  • คุณภาพการใช้งานที่ดีขึ้น: รถกระเช้ารุ่น 400S และ 450AJ มีส่วนประกอบน้อยลงที่ต้องบำรุงรักษา และสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้นเพื่อทำการวินิจฉัยปัญหาและซ่อมแซม
  • ระยะเวลาการทำงานที่นานขึ้นของเทเลแฮนด์เลอร์ของ JLG ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในสภาพที่พร้อมให้เช่าอยู่เสมอ
  • ความทนทานที่มากขึ้น และชิ้นส่วนและการผลิตที่มีคุณภาพ ทำให้การสึกหรอลดน้อยลง

เรามุ่งความสนใจไปที่การทำให้ธุรกิจของคุณเกิดประโยชน์และกำไรมากที่สุด โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ลด TCO ของคุณให้ต่ำลง กรณีศึกษาเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นว่า ความคิดเห็นของลูกค้าและความสนใจที่ให้แก่ TCO ทำให้เกิดอุปกรณ์ที่ดีขึ้นและน่าเชื่อถือขึ้นได้อย่างไร


เรื่องราวเกี่ยวกับ TCO ของ JLG

ความเป็นมา TCO ของ JLG

1930ES
สร้างขึ้นเพื่อให้มี TCO ต่ำลง

400S และ 450AJ
ได้รับการออกแบบใหม่ โดยคำนึงถึง TCO

เชื่อมต่ออยู่เสมอ

สมัครรับข่าวสารของเรา