Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

รัสเซีย

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

  • Australia and New Zealand
  • English

สถานีทำงานบนอากาศ

ที่จับยึดกับราวกั้นขนาด 5 ½” ที่ได้รับการยอมรับจากโรงงาน ให้คุณสามารถจัดวัสดุได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในขณะทำงาน model 2646ES และ 3246ES เท่านั้นที่สามารถติดตั้งที่จับได้

ที่จับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับแพคเกจ งานประปา, ซ่อมบำรุงโรงงาน และ แพคเกจช่างไฟฟ้า