Select Your Region

อเมริกาเหนือ

อเมริกาใต้

ยุโรป

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

India

แถบมหาสมุทรแปซิฟิก

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

 • Australia and New Zealand
 • English

530LRT

รถกระเช้าขากรรไกรเครื่องยนต์

Key Specs

 • ความกว้างของเครื่องจักร: 2.31 m / 7.6 ft
 • ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน: 680 kg / 1499.1 lb
 • ความสูงของแท่นยืน: 16.20 m / 53.1 ft
SEE ALL SPECS   

Key Features

 • ระบบส่งกำลังที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง
 • แท่นยืนขยายขนาด 1.22 เมตร (4 ฟุต) มีพื้นที่มากพอสำหรับคนและวัสดุ
 • เพลาสั่นมาตรฐานเพื่อความสามารถบนพื้นผิวที่เพิ่มขึ้น
Compare Models

ไฟล์ BIM

รูปแบบไฟล์   .rfa   .ifc

แหล่งพลังงาน
แบตเตอรี่NA
ความจุ - ถังเชื้อเพลิง83.30 L / 22 gal.
ประเภทเครื่องยนต์ - ดีเซลKubota D1305- E4B,18.5 kW (25 hp)

รายละเอียดทั่วไป
ความจุ - ถังพักน้ำมันไฮดรอลิก121.42 L / 32.1 gal.
น้ำหนักของเครื่องจักร7711 kg / 16999.8 lb
น้ำหนักของเครื่องจักร7995 kg / 17626 lb
Oscillating Axle - 4x4Standard / Standard

ข้อมูลด้านความสามารถในการทำงาน
ความเร็วขับเคลื่อน - เมื่อยกแท่นยืนขึ้น0.80 km/h / 0.5 mph
ความเร็วขับเคลื่อน - เมื่อลดระดับแท่นยืน5.60 km/h / 3.5 mph
ความสามารถในการขึ้นทางชัน40 %
เวลาในการยก65 sec.
เวลาในการลดระดับ60 sec.
ระดับสูงสุดในขณะขับเคลื่อน9.14 m / 30 ft
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน680 kg / 1499.1 lb
ความสามารถในการรับน้ำหนักของแท่นยืน - เมื่อยืดออก230 kg / 507.1 lb
รัศมีวงเลี้ยว - ด้านนอก6.02 m / 19.8 ft

ข้อมูลด้านขนาด
ระยะพ้นพื้น0.3 m / 1 ft
ความสูงของเครื่องจักร3.20 m / 10.5 ft
ความสูงของเครื่องจักร - พับราวกั้น2.36 m / 7.7 ft
ความยาวของเครื่องจักร4.88 m / 16 ft
ความกว้างของเครื่องจักร2.31 m / 7.6 ft
ขนาดของแท่นยืน A1.81 m / 5.9 ft
ขนาดของแท่นยืน B3.96 m / 13 ft
ความยาวของแท่นยืนเสริม1.14 m / 3.7 ft
ความสูงของแท่นยืน16.20 m / 53.1 ft
ความสูงของแท่นยืน - เมื่อหดเก็บ2.13 m / 7 ft
ความสูงของราวกั้นแท่นยืน1.10 m / 3.6 ft
ขนาดของยาง12 x 16.5 FF
ระยะฐานล้อ2.97 m / 9.7 ft

รายละเอียดระยะเอื้อม
ความสูงของแท่นยืน16.20 m / 53.1 ft
ความสูงในการทำงาน18.15 m / 59.5 ft

 • ระบบส่งกำลังที่เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพของน้ำมันเชื้อเพลิง
 • แท่นยืนขยายขนาด 1.22 เมตร (4 ฟุต) มีพื้นที่มากพอสำหรับคนและวัสดุ
 • เพลาสั่นมาตรฐานเพื่อความสามารถบนพื้นผิวที่เพิ่มขึ้น

บทความ

หาและดาวน์โหลดข้อมูลของ JLG ที่คุณต้องการในห้องสมุดสื่อของเรา

การรับประกัน

เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันของเรา การเคลมประกัน และแบบฟอร์มจดทะเบียน

อะหลั่ยและบริการ

หาอะหลั่ยและบริการที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ความปลอดภัย

ข้อมูลด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมสำหรับอุปกรณ์ JLG
Support

  บทความ

  หาและดาวน์โหลดข้อมูลของ JLG ที่คุณต้องการในห้องสมุดสื่อของเรา

  การรับประกัน

  เรียนรู้เกี่ยวกับการรับประกันของเรา การเคลมประกัน และแบบฟอร์มจดทะเบียน

  อะหลั่ยและบริการ

  หาอะหลั่ยและบริการที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

  ความปลอดภัย

  ข้อมูลด้านความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมสำหรับอุปกรณ์ JLG
Close

Additional Materials