Select Your Region

Pohjois-Amerikka

Latinalainen Amerikka

Eurooppa

Lähi-itä

Afrikka

Venäjä

India

Tyynenmeren rantavaltiot

Australia ja Uusi-Seelanti

  • Australia and New Zealand
  • English

JLG-sivustoa koskevat käyttöehdot

JLG Industries, Inc., sen yhtiökumppanit ja tytäryhtiöt (jäljempänä yhteisnimellä ”JLG”) toivottavat sinut tervetulleeksi. Seuraavassa sivuston käyttöehtoja koskevassa sopimuksessa (jäljempänä ”sopimus”) määritellään sinun käyttöoikeutesi koskien tätä sivustoa (jäljempänä ”palvelu”) ja JGL:n mobiilisovelluksia (jäljempänä ”sovellukset”) soveltuvin osin. Lue tämä sopimus huolella. Käyttämällä tätä palvelua sitoudut lain mukaan kaikkiin sopimuksen sisältämiin tai viittaamiin käyttöehtoihin, muihin ehtoihin tai huomautuksiin.

1. Tekijänoikeudet

Kaikki tekijänoikeudet koskien tekstiä, kuvia, valokuvia, grafiikkaa, käyttöliittymää tai muuta palvelun tarjoamaa sisältöä, tai kyseisen sisällön valintaa, järjestelyä, organisaatiota, muotoilua, toimittamista, ”magnetic translation”:ia, digitaalista muuntamista tai muuta asettelua, ovat täysin JLG:n tai sen kolmannen osapuolen lisenssinantajan omistuksessa, kuten on määritelty United States Copyright Act -tekijänoikeuslaissa tai muissa kansainvälisissä tekijänoikeuslaeissa. Sovellettavien tekijänoikeuslakien mukaan on kiellettyä kopioida, jäljentää, muokata, jakaa, esitellä tai esittää mitään palvelun sisältöä mihinkään tarkoitukseen. Mikään palvelussa suoraan tai epäsuorasti esitetty ei anna sinulle lisenssiä tai oikeutta mihinkään JLG:n tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksiin.

Palvelu ja sen tarjoama tieto on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen käyttöön. Sinulla on oikeus ladata tietoa tältä sivustolta ainoastaan katselua varten. Kaikki muu käyttö tai jäljentäminen, kopiointi, jakelu tai materiaalin julkaisu JLG:n sivustolla tai muu näitä vastaava toiminta on ankarasti kielletty ilman JLG:n nimenomaista kirjallista suostumusta. Pyynnöt, jotka koskevat sisällön jäljentämistä, tulee lähettää osoitteeseen E-Commerce Administrator, 13224 Fountainhead Plaza, Hagerstown, MD 21742, USA, sähköposti ecom@jlg.com.

Poikkeuksena aiempaan JLG oikeuttaa sinut ottamaan yhden (1) sähköisen tai paperikopion palvelun minkä tahansa sivun sisällöstä, mikäli kyseistä kopiota käytetään ainoastaan ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin, ja mikäli kopio sen lisäksi pysyy palveluun kuuluvien tekijänoikeuslakien, tavaramerkkien, tuotemerkkien tai muiden omistajuutta suojelevien säännösten alaisuudessa. Järjestelmällinen tiedon tai sisällön kerääminen tästä palvelusta muun kokoelman, koosteen, tietokannan tai luettelon luomiseksi tai toimittamiseksi, suoraan tai epäsuorasti, on kiellettyä ilman JLG:n kirjallista suostumusta.

2. Tavara- ja tuotemerkkioikeudet

Kaikki oikeudet JLG:n tai kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluja koskeviin tuotenimiin, yritysnimiin, kaupallisiin nimiin, logoihin, tuotepakkauksiin ja muotoiluun, huolimatta siitä ovatko nimet kirjoitetussa muodossa tai tavaramerkkisymbolin kanssa vai eivät, kuuluvat yksinomaan JLG:lle tai kunkin oikeuden kyseiselle omistajalle. Kansalliset ja kansainväliset tavaramerkki- ja tekijänoikeuslait suojelevat oikeuksia jäljentämiseltä, imitaatiolta, vähäisiltäkin muutoksilta tai hämäävältä tai harhaanjohtavalta käytöltä. Näiden tavaramerkkien tai materiaalien käyttö tai väärinkäyttö, ellei erikseen sallittu, on nimenomaisesti kielletty, ja mikään palvelussa suoraan tai epäsuorasti esitetty ei anna sinulle lisenssiä tai oikeutta mihinkään JLG:n tai kolmannen osapuolen patenttiin tai tuotemerkkiin.

3. Sopimusta koskevat muutokset

JLG pidättää oikeuden muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa. Kyseiset muutokset ovat sitovia ja sivustolla tulisi käydä säännöllisesti tutustumassa kulloinkin voimassa olevaan, sitovaan käyttöehtosopimukseen. Palvelun käyttö sopimusmuutosten julkaisun jälkeen merkitsee sopimuksen hyväksymistä muutettuna. Palvelun käyttö on kiellettyä, mikäli et milloin hyvänsä hyväksy tätä sopimusta.

4. Linkit kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin

JLG-sivusto sisältää linkkejä muille Internet-sivustoille. Nämä sivustot eivät ole JLG:n hallinnassa ja JLG ei ole vastuussa niiden sisällöstä, virheettömyydestä, laillisuudesta tai mistään muusta kyseisen sivuston sisältöön liittyvästä asiasta. Ulkopuolisen linkin sisältyminen JLG:n sivustolle ei merkitse sitä, että JLG millään lailla hyväksyisi tai kannattaisi kyseisiä sivustoja tai niillä mainittuja tuotteita tai palveluja. JLG NIMENOMAAN SANOUTUU IRTI KAIKESTA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJA JA NIIDEN SISÄLTÖÄ KOSKEVASTA VASTUUSTA JA KIISTÄÄ EDUSTAVANSA NIITÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI. Poistut JLG:n sivustolta ja siirryt kolmannen osapuolen sivustolle aina omalla vastuullasi.

5. Velvollisuudet

Sinun on sitouduttava noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja palvelua käyttäessäsi, kuten myös muita myöhempiä, JLG:n kirjallisesti tai näytöllä julkaistuja rajoituksia. Palvelun käyttämisen ehtona on, että lupaudut olla käyttämättä palvelua mihinkään laittomaan tai tässä sopimuksessa kiellettyyn tarkoitukseen.

6. Yleiset kielletyt käyttötarkoitukset

Sitoudut olemaan siirtämättä, jakelematta tai välittämättä palveluun tai sen kautta tietoa tai muuta materiaalia, joka (näihin rajoittumatta)

(a) on tekijänoikeuslakien alainen, ellet itse ole tekijänoikeuden haltija;

(b) paljastaa ammattisalaisuuksia, ellet itse ole niiden haltija;

(c) loukkaa mitään muita immateriaalioikeuksia tai muiden yksityisyyttä koskevia oikeuksia;

(d) on hyvän maun vastaista, halventavaa, uhkaavaa, häiritsevää, väärinkäyttöä, vihaa tai panettelua sisältävää tai muutoin ketään henkilöä tai yhteisöä loukkaavaa, siten kuin JLG yksinoikeudella asian määrittelee;

(e) on seksuaalisävytteistä;

(f) on osa mainontaa tai yrityspromootiota, tutkimusta, kilpailua, ketjukirjettä tai pyramidihuijausta; tai

(g) sisältää viruksia, Troijan hevosia, matoja, aikapommeja tai muita ohjelmointitoimintoja tai ohjelmia, joiden tarkoitus on vahingoittaa, haitata, vaihvihkaa siepata tai kaapata mitään järjestelmää, ohjelmaa tai tietoa.


Tämän lisäksi sitoudut olemaan:

(a) käyttämättä mitään vaillinaista, väärää tai virheellistä henkilötietoa tai muuta tietoa palvelun käyttäjäksi rekisteröityessäsi tai rekisteröityessäsi muuhun palvelun tarjoamaan ohjelmaan;

(b) poistamatta tai muuttamatta mitään JLG:tä tai muuta käyttäjää koskevaa materiaalia tai muuta tietoa;

(c) keräämättä automaattisella järjestelmällä tai muutoin tietoa muista henkilöistä, sähköpostiosoitteet mukaan lukien, ilman heidän suostumustaan;

(d) ryhtymättä toimiin, jotka kuormittavat kohtuuttomasti tai suhteettoman paljon palvelun infrastruktuuria;

(e) käyttämättä mitään laitetta, ohjelmistoa tai toimintaa, joka haittaa tai pyrkii haittaamaan palvelua tai sen sivustolla suoritettua toimintaa;

(f) käyttämättä tai yrittämättä käyttää mitään konetta, ohjelmistoa, työkalua, välinettä tai muuta laitetta tai mekanismia (sisältäen muttei niihin rajoittuen selaimia, hakurobotteja, avatareja tai muita tekoälyjärjestelmiä) palvelussa liikkumiseen tai hakuihin, muita kuin niitä hakukoneita tai hakuohjelmia, jotka JLG on asettanut palvelun käyttöön tai muita kolmansien osapuolien selaimia, jotka ovat yleisesti saatavissa (kuten Netscape Navigator ja Microsoft Internet Explorer);

(g) antamatta käyttäjänimeäsi tai salasanaasi muille henkilöille tai yhteisöille, jotka pyrkivät kommenttien julkaisemiseen tai katselemiseen tai aineiston lähettämiseen tai vastaanottamiseen; tai

(h) avaamatta, hajottamatta, purkamatta tai peruuttamatta mitään palveluun sisältyvää tai mitenkään siihen kuuluvaa ohjelmistoa.


JLG pidättää oikeuden luovuttaa kaikki tarpeelliset sovellettavien lakien, säännösten, oikeusprosessien tai hallintoviranomaisten vaatimat tiedot, ja muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa tietoa tai materiaalia, kokonaan tai osittain.

7. Yksityisyydensuoja

Tiedostat ja hyväksyt JLG:n yksityisyydensuojaehdot. 

JLG Industries, Inc., sen emoyhtiö ja tytäryhtiöt ovat sitoutuneet tarjoamaan asiakkaille, osakkaille, myyjille ja toimittajille arvoltaan parhaita tuotteita ja palveluja kentällä ja verkossa. Rekisteröitymällä tai ottamalla meihin yhteyttä JLG:n verkkosivuston ja sovellusten kautta suostut siihen, että antamasi tiedot tai kommentit voidaan jakaa JLG:n, sen yhtiökumppanien ja myyjien kanssa ja että näitä tietoja voidaan käyttää rajoituksetta asiakastilausten käsittelyyn sekä tuotteiden ja palveluiden parantamiseen tai markkinoimiseen.

8. Vastuuvapaus

JLG ei takaa jatkuvaa, häiriötöntä tai varmaa pääsyä sivustolleen. Sivustolle pääsyyn ja sen käyttämiseen voivat vaikuttaa monet JLG:n hallinnan ulkopuolella olevat tekijät. Lisäksi JLG ei anna mitään takuuta sivuston virheettömyydestä, luotettavuudesta tai mistään sivustolla olevasta tiedosta. Vaikka sivusto pyrkii virheettömyyteen, sillä saattaa esiintyä virheitä, epätarkkuuksia tai puutteita. Suostut siihen, että käytät sivuston tietoja kokonaan omalla vastuullasi, ja JLG ei ole vastuussa sivuston virheistä, epätarkkuuksista tai puutteista.

PALVELUN SISÄLTÖ TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA JLG NIMENOMAAN SITOUTUU IRTI KAIKISTA TAKUISTA, SUORISTA TAI EPÄSUORISTA, KOSKIEN ESIMERKIKSI (NIIHIN RAJOITTUMATTA) TAKUUTA SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI TAKUUTA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

9. Vastuurajoitus

JLG tai sen yhtiökumppanit tai kukaan muu tämän palvelun tai muun siihen liittyvän sivuston luomiseen, tuottamiseen tai toimittamiseen osallistuva taho ei ole millään tavalla vastuussa MINKÄÄNLAISISTA suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, erityisistä tai rangaistuksellisista vahingoista JOHTUIVATPA NE SITTEN SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA, TAKUUN PERUUNTUMISESTA, OIKEUDEN LOUKKAAMISESTA MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, TUOTEVASTUUSTA TAI MUUSTA SYYSTÄ. MIKÄÄN SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO, JONKA OLET SAANUT JLG:LTÄ TÄMÄN SIVUSTON KAUTTA, EI MUODOSTA TAKUUTA, EDUSTUSTA TAI VAKUUTTA. JLG NIMENOMAAN SANOUTUU IRTI KAIKISTA VELVOLLISUUKSISTA PÄIVITTÄÄ MITÄÄN SIVUSTOLLA JULKAISTUA TIETOA.

10. Korvausvastuu

Suostut JLG:n pyynnöstä puolustamaan, suojaamaan ja turvaamaan JLG:tä ja sen tytäryhtiöitä, yhtiökumppaneita, virkailijoita, edustajia, yhteistyömerkkejä tai kumppaneita sekä työntekijöitä kaikilta vastuilta, vaatimuksilta ja kuluilta, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset, joita kolmannet osapuolet voivat esittää johtuen tiedosta tai materiaalista, jota lähetät tai välität tämän palvelun kautta, palvelun käytöstä, sopimuksen rikkomisesta tai minkä tahansa toisen osapuolen oikeuksien rikkomisesta.

11. Arvopaperilait

Tämä verkkosivusto sisältää vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain mukaisia, tulevaisuuteen suuntautuvia väittämiä. Näihin tulevaisuuteen suuntautuviin väittämiin voi liittyä tiettyjä riskejä ja epävarmuuksia, joiden vuoksi varsinaiset tulokset voivat vaihdella merkittävästi, mukaan lukien suhdanteisiin liittyvä kysynnän vaihtelu, asiakaskannan vakauttaminen, tuotevastuu, tuotteen komponenttien saatavuus, kahden liiketoimintaorganisaation integroinnin vaikeus ja mahdollisten liiketoiminnallisten ja muiden toimintasynergioiden saavuttaminen sekä muut riskit, kuten JLG on määrittänyt USA:n arvopaperi- ja pörssikomissiolle välitetyissä raporteissa. JLG:n sivusto ja sen sisältämät tiedot eivät toimi tarjouksena tai kehotuksena tehdä tarjousta arvopapereiden myyntiin. Mikään tämän sivuston tiedoista ei ole eikä niitä tule pitää osana JLG:n arvopapereihin liittyviä arkistoja tai asiakirjoja. JLG:llä ei ole aikomusta tai velvoitetta päivittää näitä tulevaisuuteen suuntautuvia väittämiä.

12. Lain ja tuomioistuimen valinta

Tätä sopimusta hallitsee ja sitä tulkitaan Yhdysvaltain Pennsylvanian osavaltion lain mukaisesti silloin, kun sopimus ei ole ristiriidassa lain asetusten kanssa. Sinä ja JLG suostutte noudattamaan ainoana tuomioistuimena ja oikeuspaikkana Yhdysvaltain Pennsylvanian osavaltio- tai liittotuomioistuimia ja niiden päätöksiä kaikissa tämän palvelun käytöstä aiheutuvissa tai sen käyttöön liittyvissä kiistoissa.

13. Sopimuksen jakaminen ja yhdistäminen

Ellei toisin määrätä, tämä sopimus muodostaa kaikenkattavan sopimuksen sinun ja JLG:n välillä, määrää palvelun käyttöäsi ja korvaa aikaisemmat tai samanaikaiset viestinnät ja ehdotukset (sekä suulliset, kirjalliset että sähköiset) sinun ja JLG:n välillä. Jos jokin tämän sopimuksen osa ei voi olla voimassa tai sitä ei voi panna täytäntöön, se osa korjataan soveltuvien lakien mukaisesti noudattamaan mahdollisimman tarkasti osapuolten alkuperäistä aikomusta. Muut osiot pysyvät edelleen täysin voimassa.

14. Ei luopumisvelvoitetta

Vaikka JLG ei valvoisi tämän sopimuksen ehtoja tai reagoisi sinun tai muiden osapuolten rikkeisiin, se ei menetä oikeuttaan valvoa myöhemmin tämän sopimuksen sääntöjä ja ehtoja tai reagoida vastaaviin rikkeisiin.

15. Ei ammattineuvoja

Kaikki JLG:n työntekijöiden tai edustajien antamat tiedot, niin puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse, faksilla kuin muillakin viestintätavoilla, on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi palvelun käyttöön eikä niitä voi pitää lainopillisena, verotuksellisena, kirjanpitoon liittyvänä tai muuna ammattineuvona. Yksittäiset tilanteet ja paikalliset lait vaihtelevat, ja käyttäjiä kehotetaan hankkimaan soveltuvia neuvoja valtuutetuilta ammattilaisilta kyseisillä hallinnonaloilla.

16. Muuta

Hyväksyt, että sinun ja JLG:n välillä ei tämän sopimuksen tai palvelun käytön myötä ole yhteisyritystä, kumppanuutta, työsuhdetta tai asiamiessuhdetta. Mikään tässä sopimuksessa mainittu ei rajaa JLG:n oikeutta noudattaa hallituksen, tuomioistuimen ja lainvalvojan pyyntöä tai vaatimuksia, jotka liittyvät palvelusi käyttöön tai tietoihin, joita JLG on saanut tai kerännyt tähän käyttöön liittyen. Tämän sopimuksen tulostettu versio ja elektronisessa muodossa tehtyjä huomautuksia koskevat tulosteet ovat päteviä tähän sopimukseen liittyvissä oikeus- tai hallintomenettelyissä samassa määrin ja samojen ehtojen alaisesti kuin muut liiketoiminnan asiakirjat ja tietueet, jotka yleensä laaditaan ja säilytetään painetussa muodossa.

17. Sopimuksen irtisanominen

JLG pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan irtisanoa kokonaan tai osittain palvelua koskevan käyttöoikeutesi, joko siitä etukäteen ilmoittaen tai ei.

18. Evästeitä koskevat ehdot

Evästeiden käyttö sivustolla on erittäin tärkeää. Evästeet auttavat meitä kehittämään sivustoa ja tuottavat sinulle mahdollisimman henkilökohtaisen käyttökokemuksen. Jotkut käyttämämme evästeet ovat välttämättömiä, jotta voit toimia sivustolla. Sinun täytyy esimerkiksi ilmoittaa alueesi ja kielesi, jotta voit toimia JLG-sivustolla. Laitteisto- ja aluekohtainen sisältö vaatii evästeitä, jotta sitä voi katsella. Voit poistaa tai estää kaikki sivuston evästeet, mutta käyttökokemuksesi sivuston kanssa on silloin rajattua.

Yksityisyytesi on meille yhtä tärkeää kuin parhaimpien laitteistoratkaisujen tuominen käyttöösi. Emme säilytä henkilötietoja evästeiden avulla.

Mikä on eväste?
Eväste on pieni määrä tietoa, jonka tietokoneemme lähettää Internet-selaimellesi ja joka tallentuu tietokoneellesi.

Mitä evästeitä käytämme?
Käytämme toiminnallisuuksiin liittyviä evästeitä keräämään tietoja mieltymyksistäsi, esimerkiksi kielestäsi ja alueestasi. Tämä tieto on yleensä nimetöntä eikä sitä käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Käytämme myös suorituskykyyn liittyviä evästeitä keräämään tietoa siitä, miten kävijät käyttävät sivustoamme tai sovelluksiamme ja millä sivuilla kävijät useimmiten vierailevat. Käytämme näitä evästeitä nimettömään tiedonkeruuseen sivuilta, joilla olet käynyt. Jos olet kuitenkin antanut henkilökohtaisia tietojasi sivustomme tai sovelluksiemme kautta, saatamme yhdistää näitä sivuston analyysipalveluiden ja evästeiden tietojen kanssa saadaksemme yksityiskohtaisemman kuvan siitä, miten käytät sivustoa. JLG ei jaa käyttäjien henkilötietoja ulkopuolisten yritysten tai palvelujen kanssa.

Käytämme sivustollamme kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeet ovat jonkin muun tahon asettamia kuin sivuston, jossa käyttäjä vierailee. Kun käyttäjä on sivustolla ja jokin muu yksikkö lähettää sivustolle evästeen, kyseessä on kolmannen osapuolen eväste.

Tämä sivusto käyttää kohdennusevästeitä toimittamaan kohdistettua mainontaa sivuston käyttäjille.

Mikäli laitteesi sallii evästeet, lähetämme sinulle sivustoomme liittyvää mainontaa. Google ja ulkopuoliset myyjät näyttävät mainoksiamme muilla Internet-sivustoilla. Jos sallit evästeet, saatat nähdä tätä sivustoa koskevia mainoksia muilla sivustoilla. Mikäli et halua vastaanottaa räätälöityä mainontaa, voit käydä Network Advertising Initiative -sivustolla lopettamassa palvelun.

Evästeiden salliminen on välttämätöntä sivustoa selailtaessa, jotta käyttäjäkokemus olisi optimaalista. Muutoin et ehkä näe sivustoamme kokonaisuudessaan. Voit kuitenkin ottaa evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksissa, jos niin haluat.

Jos haluat lisätietoja evästeiden sallimisesta tai estämisestä, käy AboutCookies-sivustolla.

Voit ottaa meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja käyttämistämme evästeistä.

Viimeisin muokkauspäivämäärä: 16 tammikuu 2015

Copyright © 2001 JLG Industries, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään. 
EtusivuTerms