Select Your Region

Pohjois-Amerikka

Latinalainen Amerikka

Eurooppa

Lähi-itä

Afrikka

Venäjä

India

Tyynenmeren rantavaltiot

Australia ja Uusi-Seelanti

 • Australia and New Zealand
 • English

Turvallisuus

Sinun turvallisuutesi on JLG:lle elintärkeä asia. Lue nämä JLG-laitteita koskevat keskeiset turvallisuus-, tuote- ja koulutustiedot.
 • Yleiset turvallisuustiedustelut

  Tiedustelut, jotka koskevat norminmukaisuuksia, suunnitteluperiaatteita tai yleistä koneturvallisuutta, on osoitettava JLG:n teknologia- ja kehityskeskukseen (JLG Technology & Development Centre).

 • Käyttö- ja turvallisuusopas

  Huolehdi siitä, että luet ja ymmärrät Käyttö- ja turvallisuusoppaan aina ennen JLG-tuotteen käyttöä. Älä käytä JLG-tuotteita ilman asianmukaista koulutusta. Katso ohjeet JLG:n edellyttämiin koneen tarkastuksiin ja kunnossapitoon sitä vastaavasta Käyttö- ja turvallisuusoppaasta sekä kyseiselle mallille laaditusta Huolto- ja kunnossapito-oppaasta.

  Varmista, että kopio käyttö- ja turvallisuusohjeesta on nostolavan (MEWP) mukana säätä kestävässä pakkauksessa tai teleskooppikurottajan ohjaamon ohjekirjatelineessä.

 • Omistajatiedot

  JLG pitää erittäin tärkeänä päivitettyjen omistajaluetteloiden ylläpitoa. Mikäli olet viimeaikoina myynyt tai hankkinut JLG-tuotteen, ilmoita siitä meille käyttämällä JLG:n omistajapäivityslomaketta. Tämä lomake tulee lähettää osoitteeseen nordicsupport@jlg.com.

  JLG-omistajapäivityslomake (23 Kt PDF)
 • Tuotteita koskevista vaaratilanteista ilmoittaminen

  JLG:n tuoteturvallisuusosastolle (JLG Product Safety & Reliability Department) on ilmoitettava välittömästi kaikista tilanteista, joissa JLG:n tuotteet ovat olleet mukana henkilövahinkoon tai kuolemaan johtaneessa tapaturmassa tai merkittävässä omaisuusvahingossa. Ilmoita vaaratilanteesta Yhdysvalloissa numeroon 1-877-554-7233. Muualla tapahtuneesta tapaturmista on ilmoitettava numeroon +1 240-420-2661.

 • Tarkastukset

  Pakolliset tarkastukset on kuvattu JLG-laitteen omassa käyttö- ja turvallisuusoppaassa sekä huolto- ja kunnossapito-oppaassa. Tiedustele JLG:n tuoteturvallisuusosastolta tarkastusten yhteydessä täytettäviä lomakkeita.
 • Erikoissovellukset ja tuotemuutokset

  JLG-tuotteen muuttaminen ilman JLG Industries, Inc.:n kirjallista lupaa heikentää turvallisuutta ja voi olla lakien ja asetusten tai toimialan normien vastaista. Jos haluat hakea lupaa muutokselle, lue ja täytä Sovelluksen hyväksyntälomake.

Safety Contacts

JLG Industries, Inc.
Product Safety & Reliability Department
13244 Fountain Head Plaza
Hagerstown, MD 21742-2678, USA
Maksuton puhelin: 1-877-554-7233 (vain USA)
Puh. +1-240-420-2661
Faksi: +1-301-745-3713
Sähköposti: ProductSafety@JLG.com

JLG Industries, Inc. (Australia)
11 Bolwarra Road
Port Macquarie NSW 2444
Australia
Puh. +61 265 811 111
Faksi: +61 265 813 058

JLG Industries, Inc. (Eurooppa)
JLG Technology & Development Centre
Bruntingthorpe Aerodrome and Proving Ground
Lutterworth, Leicestershire, LE17 5QS
Iso-Britannia
Puh. +44 1162 47 9882