Select Your Region

Pohjois-Amerikka

Latinalainen Amerikka

Eurooppa

Lähi-itä

Afrikka

Venäjä

India

Tyynenmeren rantavaltiot

Australia ja Uusi-Seelanti

  • Australia and New Zealand
  • English
EtusivuUutiset ja tapahtumatBranschnyheter & trenderÖverväganden avseende de totala ägandekostnaderna (Total Cost of Ownership, TCO)

Överväganden avseende de totala ägandekostnaderna (Total Cost of Ownership, TCO)

Varför totala ägandekostnaden är viktig

Som en ägare eller operatör till ett uthyrningsföretag finns det många beslut som måste tas vid investeringar i ny utrustning. Bedömning av inventarier och budget, bestämma den bästa produkten för flottans behov och anskaffningsvärdet påverkar samtliga beslutsfattanden. Sedan tillkommer alla faktorer utöver den initiala investeringen – den totala ägandekostnaden.

Total ägandekostnad (TCO) är alla associerade kostnader över livscykeln för utrustningen. Vid inköpsbeslut för utrustning är den initiala investeringen bara en del av ekvationen. Att förstå TCO kan hjälpa till med att se bortom det ursprungliga anskaffningspriset för att överväga värdet och lönsamheten för utrustningen och i slutändan vinsten.


Vad påverkar TCO?

Många faktorer utöver den initiala investeringen påverkar TCO. Förväntade kostnader, som försäkring, skatt och garanti, plus de övriga kostnader och avyttringar som kan påverka den totala ägandekostnaden. För en ägare av uthyrningsutrustning ska andra kostnadsfaktorer som kan påverka vinsten övervägas:

  • Anskaffningskostnaden för att få maskiner in i flottan och redo för uthyrning
  • Driftskostnader, inklusive planerat underhåll, service, oväntade reparationer, reservdelar och utbildning
  • Återförsäljningsvärde: En välskött maskin från ett marknadsledande varumärke kommer att ge det bästa försäljningspriset vid avyttring av maskinen
  • Maskintillförlitlighet för maximal driftstid, utnyttjande och hyresintäkter
  • Maskinflexibilitet för maximalt utnyttjande och hyresintäkter

Hyresintäkter beror till stor del på användningen och utrustningens drifttid – en maskin som inte arbetar tjänar inte in några pengar. Driftstopp från oväntade eller alltför frekventa underhållskrav minimerar utnyttjande och minskar intäkterna. Dessutom måste ytterligare kostnader från förseningar i service eller för att erhålla reservdelar läggas till driftskostnaden. När utrustningen är tillförlitlig och ger maximal driftstid kan nytta dras av högre hyresintäkter och en lägre total ägandekostnad.


JLG:s lösningar för förbättring av TCO

Precis som TCO bör vara en faktor vid investeringbeslut, är affärsbehov och driftskostnadsaspekter faktorer vid produktdesign och utveckling. Kundens röst är viktig för oss. Genom att lyssna på kunders behov och kostnadsskäl förstår vi hur vinsten påverkas. Vi ser kontinuerligt till våra kunder för att ta reda på hur maskinerna kan förbättras och för att hjälpa till med att hålla kunderna produktiva och lönsamma med produkter som ger den prestanda kunderna kräver, med den lägsta totala ägandekostnaden.

Omfattande kundkommentarer avseende driftskostnaderna hjälpte till att driva den senaste omdesignen av 400S och 450AJ bomliftar. Dessa produkter har noggrant omkonstruerats med lägre TCO i åtanke och erbjuder nu kostnadsbesparande uppgraderingar:

  • Förbättrad servicevänlighet: 400S och 450AJ bomliftar har färre komponenter att upprätthålla och bättre tillgång till delar för diagnostik och reparation
  • Längre serviceintervaller för JLG:s teleskop håller maskinerna uthyrningsfärdiga
  • Ökad hållbarhet och minskat slitage tack vare högkvalitativa delar och tillverkning

Fokus är på produktivitet och lönsamhet med produkter som syftar till att leverera lägre TCO. Dessa fallstudier visar hur kundens röst och fokus på TCO resulterade i mer funktionsdugliga och pålitliga utrustningar.


JLG:s TCO-berättelser

JLG:s TCO-berättelser

400S and 450AJ
Omgjorda med TCO i åtanke.

1930ES
Kehitetty vähentämään omistajan kokonaiskustannuksia