Select Your Region

Pohjois-Amerikka

Latinalainen Amerikka

Eurooppa

Lähi-itä

Afrikka

Venäjä

India

Tyynenmeren rantavaltiot

Australia ja Uusi-Seelanti

  • Australia and New Zealand
  • English

Uramahdollisuuksia

JLG-yhtiössä työskentelee joukko alan lahjakkaimpia ja taitavimpia osaajia. Kun liityt JLG-tiimiin, sinusta tulee samalla osa yhteiseen päämäärään pyrkivää maailmanlaajuista verkostoa: päämääränä on kehittää ratkaisuja asiakkaiden haasteisiin.

JLG on sitoutunut tarjoamaan turvallisen työympäristön, missä kaikilla työntekijöillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Hae avoimia työpaikkoja

Etsi avoimia työpaikkoja eri puolilla maailmaa sijaitsevista kohteista. Valitse jokin jäljempänä olevista linkeistä, joista pääset siirtymään JLG International -yhtiön avoimien työpaikkojen sivustolle.

Käytämme rekrytoinnissa e-verify-ohjelmaa (USA).

Kohteet

JLG:llä on 39 myynti- ja huolto-organisaatiota ympäri maailmaa. Suurin tuotantoyksikkö sijaitsee McConnellsburgissa Pennsylvaniassa. Valmistusta on myös Pennsylvaniassa ja Ohiossa Yhdysvalloissa sekä Ranskassa ja Belgiassa.

Yhtiön tarjoamat edut

JLG tarjoaa työntekijöilleen kattavan etupaketin sisältäen kilpailukykyisen palkan, laajat sosiaaliedut ja erinomaiset etenemismahdollisuudet. Tarjoamme myös koulukulujen takaisinmaksua työntekijöille, jotka haluavat syventää opintojaan.

Tarvitsetko apua

Jos tarvitset apua avoimen JLG Industries -työpaikan etsinnässä tai jos tarvitset vähäistä joustoa hakuprosessiin, ota yhteyttä europe@jlg.com.

Oshkosh Corporation kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Tämä yritys kohtelee kaikkia henkilöitä yhdenvertaisesti henkilön etnisestä taustasta, ihonväristä, uskonnosta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, kansallisuudesta, vammaisuudesta tai mahdollisesta veteraanihistoriasta riippumatta. Lain vaatimat luokitteluun liittyvät tiedot eivät vaikuta työhakemuksia koskeviin päätöksiin.

Oshkosh Corporation on liittovaltion (USA) alihankkija ja on sitoutunut positiivisesti edistämään pätevien vähemmistöjen, naisten, vammaisten henkilöiden, sotavammaisten ja Vietnamin sodan veteraanien työllistymistä ja urakehitystä. Jokainen työntekijä tai työnhakija, joka täyttää vähemmistöjä koskevat vaatimukset ja ilmoittaa asiasta yhtiölle, on yhtiön työllistämistä ja urakehitystä koskevan positiivisen edistämisen piirissä. Tällaisen tiedon ilmoittaminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista eikä sen ilmoittaminen ole työllistymisen ehto.

Tietyt työtehtävät Oshkosh Corporation -yhtiössä vaativat pääsyä luvanalaisiin tuotteisiin ja teknologioihin, jotka ovat kansainvälistä asekauppaa koskevien säännösten tai vientiä koskevien erityissäännösten alaisia. Tällaisten työtehtävien hakijoiden saatetaan edellyttää olevan säännöksissä määriteltyjä ”U.S. Persons” (U.S.-henkilöitä). Yleisesti ”U.S. Person” on henkilö, joka on Yhdysvaltain kansalainen, lainmukainen pysyvä asukas tai joka on asemaltaan hyväksytty pakolainen tai turvapaikanhakija.

JLG Industries ei erota eikä muullakaan tavoin syrji työntekijöitä tai työnhakijoita, jotka ovat kertoneet oman palkkansa tai toisen työntekijän tai työnhakijan palkan tai tiedustelleet tai keskustelleet niistä. Sellaiset työntekijät, joilla on työtehtäviensä kautta pääsy muiden työntekijöiden tai työnhakijoiden palkkatietoihin, eivät kuitenkaan saa julkaista muiden työntekijöiden tai työnhakijoiden palkkatietoja henkilöille, joilla ei muutoin olisi mahdollisuutta tarkastella palkkatietoja, ellei tietojen julkaisu (a) tapahdu vastineena muodolliseen valitukseen tai syytteeseen, (b) liity rikostutkimukseen, oikeuskäsittelyyn, kuulemiseen tai kanteeseen, mukaan lukien työnantajan toteuttama tutkimus, tai (c) täytä JLG Industries laissa määritettyä velvoitetta tietojen luovuttamiseksi.

Lisää ulottuvuutta -video (Reaching Out)