Select Your Region

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska

Europa

Bliski Wschód

Afryka

India

Basen Pacyfiku

Australia i Nowa Zelandia

  • Australia and New Zealand
  • English

Elektryczny podnośnik nożycowy 1930ES zapewnia niski całkowity koszt posiadania i wysoki stopień bezawaryjności

JLG 1930ES electric scissor lift W wielu spółkach zajmujących się wynajmem maszyn, elektryczny podnośnik nożycowy o wysokości podnoszenia 5,8 m (19 stóp) jest jedną z najbardziej uniwersalnych i najczęściej używanych maszyn. Wiemy, że zarówno właściciele firm wynajmujących sprzęt, jak i jego użytkownicy, cenią uniwersalność maszyny, ale wiemy także od użytkowników, że takie problemy jak rozładowane akumulatory i nieszczelności przewodów hydraulicznych mogą spowodować wyłączenie maszyny z eksploatacji i zwiększyć koszty użytkowania w związku z koniecznością wzywania pracowników serwisu, dokonywania napraw i wymiany akumulatorów. Elektryczny ponośnik nożycowy 1930ES zaprojektowano tak, aby zaspokajał zapotrzebowanie klientów na wytrzymałe, łatwe w obsłudze i gotowe do wynajmu podnośniki nożycowe o niskim całkowitym koszcie posiadania (TCO). Opisywany model jest świetnym przykładem uwzględniania przez nas potrzeb klientów chcących mieć łatwy w obsłudze i wytrzymały sprzęt oraz zapewnienia niskiego TCO niezależnie od funkcji maszyny.

1930ES: Maszyna zaprojektowana z myślą o zapewnieniu optymalnego TCO
Od początku właściwości i funkcje elektrycznego podnośnika nożycowego 1930ES projektowano tak, aby zapewnić maksymalną bezawaryjność maszyny i jak najniższe koszty eksploatacji. Wyższa niż przeciętnie liczba cykli roboczych, długi czas pracy akumulatora, uproszczony układ hydrauliczny i łatwość serwisowania sprawiają, że jest to pożądana maszyna, która przynosi zyski wypożyczalniom.

Więcej cykli roboczych oznacza krótsze przestoje
Dla klientów wypożyczalni sprzętu i użytkowników końcowych możliwość korzystania z podnośnika nożycowego o większej liczbie cykli roboczych przypadających na jedno ładowanie sprawia, że zapotrzebowanie na tę maszynę jest duże. W urządzeniu 1930ES zastosowano napęd elektryczny, zapewniający większą sprawność i krótsze przestoje. Dzięki większej niż w produktach konkurencyjnych liczbie cykli roboczych, podnośnik 1930ES umożliwia dłuższą pracę bez przestojów, co dla klientów wypożyczalni oznacza wyższy wskaźnik wykorzystania maszyny. Elektryczny napęd podnośnika 1930ES i dłuższy czas pracy bez ładowania przyczyniają się także do mniejszego zużycia akumulatorów.

Dłuższy okres eksploatacji akumulatorów oznacza rzadsze wizyty pracowników serwisu
W wielu przypadkach wezwania pracowników serwisu do podnośników takich, jak 1930ES, mają związek z rozładowanymi akumulatorami. Im mniej cyklów roboczych przypadających na jedno naładowanie, tym szybciej rozładowywuje się bateria, co może oznaczać konieczność wezwania pracowników serwisu, usunięcia maszyny z miejsca robót i zastąpienia jej inną, w pełni naładowaną – powoduje to częstsze przestoje i potencjalnie zwiększa koszty transportu niesprawnej maszyny.

Wysoka liczba cykli roboczych napędu elektrycznego powoduje zmniejszenie zużycia akumulatorów. Oznacza także zmniejszenie stopnia rozładowywania się akumuatorów i rzadsze ich ładowanie. Dłuższy okres użytkowania akumulatorów powoduje zmniejszenie liczby ich wymian w okresie eksploatacji maszyny. Zestaw akumulatorów 4x6V może kosztować niemal 400 USD — bezpośredni wpływ na TCO i dodatkowe oszczędności dla klientów.

Ograniczenie nieszczelności przekłada się na uproszczenie serwisu
Wzywanie pracowników serwisu i związane z tym koszty podnoszą TCO dla właścicieli maszyn. Ten bardzo ważny aspekt serwisu uwzględniliśmy we wszystkich podnośnikach nożycowych ES Series. (W konkurencyjnych podnośnikach nożycowych może być nawet 20 przewodów hydraulicznych i 40 potencjalnych punktów wycieku). Projektując podnośnik 1930ES (podobnie jak inne modele ES) zastosowaliśmy dwa przewody hydrauliczne i cztery punkty połączeń hydraulicznych. Takie ograniczenie liczby przewodów i połączeń przekłada się na znacznie mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia wycieku płynu hydraulicznego.

W konsekwencji użytkownicy rzadziej wzywają pracowników serwisu w związku z nieszczelnościami przewodów i koniecznością ich wymiany, dzięki czemu czas przestojów podnośnika 1930ES jest krótszy. Niższe też są koszty związane z usuwaniem wycieków płynu z układu hydraulicznego. Zmniejszenie liczby przewodów hydraulicznych i potencjalnych punktów wycieku powoduje redukcję TCO dzięki mniejszym stratom oleju hydraulicznego: Wyciek 1 kropli oleju co 10 sekund oznacza stratę 40 galonów (ok. 151 l) płynu rocznie.

Dzięki umieszczeniu pompy i zbiornika w oddzielnym zespole cylindra, udało się nam uprościć dostęp do tych elementów i w ten sposób ułatwić prace serwisowe oraz skrócić czas przestoju przeznaczany na naprawy.

Wytrzymała i trwała platforma
Projektując podnośnik 1930ES z uwzględnieniem cech, które przyczyniłyby się do obniżenia TCO, stwierdziliśmy na podstawie opinii klientów, że należy użyć lepszych materiałów. Klienci mówili o potrzebie platformy, która będzie odporna na zużycie w trakcie eksploatacji i którą w razie uszkodzenia będzie można naprawić, zamiast wymienić. Zastosowaliśmy zatem platformę stalową. Stalowa platforma jest wytrzymała i sztywna, a przy tym w opinii klientów jej naprawy są łatwiejsze i tańsze.

Dzięki łatwości serwisu, niezawodności i wytrzymałości, podnośnik 1930ES jest przydatną maszyną, odznaczającą się niskim całkowitym kosztem posiadania i krótkimi okresami przestojów.

Opowieść o TCO JLG

400S i 450AJ
Przeprojektowane z myślą o obniżeniu TCO.