Select Your Region

Ameryka Północna

Ameryka Łacińska

Europa

Bliski Wschód

Afryka

India

Basen Pacyfiku

Australia i Nowa Zelandia

  • Australia and New Zealand
  • English

Uwagi dotyczące całkowitego kosztu posiadania

Dlaczego dla właściciela ważne są całkowite koszty posiadania urządzeń.

Przy okazji inwestowania w nowy sprzęt właściciel firmy wynajmującej maszyny lub operator może być zmuszony do podejmowania wielu decyzji. Na każdą decyzję mają wpływ ocena posiadanego sprzętu i budżetu, ustalenie, który produkt najlepiej zaspokoi potrzeby firmy oraz koszt zakupu. Do tego wszystkiego dochodzą wszystkie czynniki, które wykraczają poza same koszty początkowej inwestycji – tworzą one tzw. całkowity koszt posiadania.

Całkowity koszt posiadania (TCO) jest sumą wydatków związanych z urządzeniem, poniesionych przez cały okres eksploatacji. Podejmując decyzję o zakupie urządzenia należy pamiętać, że początkowa inwestycja jest tylko jednym z elementów równania. Znajomość TCO może pomóc dostrzec więcej elementów niż początkowy koszt nabycia i przeanalizować wartość i zyskowność inwestycji w sprzęt, a zatem określić końcowy wynik finansowy.


Co wpływa na TCO?

Na TCO wpływa wiele czynników innych niż początkowy koszt inwestycji. Całkowity koszt posiadania zależy od innych, oczekiwanych kosztów, takich jak ubezpieczenie, podatki, koszt gwarancji a także inne wydatki i koszty zbycia. Będąc właścicielem firmy wynajmującej sprzęt możesz chcieć uwzględnić czynniki kosztowe, które będą mieć wpływ na końcowy wynik finansowy:

  • koszty nabycia i włączenia maszyny do posiadanej floty oraz przygotowania do wynajmu
  • koszty operacyjne, w tym koszty planowej konserwacji, serwisu, nieoczekiwanych napraw, części oraz szkolenia
  • Wartość odsprzedawanej maszyny: prawidłowo serwisowana maszyna czołowej marki zapewni właścicielowi najlepszą cenę przy odsprzedaży
  • niezawodność maszyny, pozwalająca na skrócenie do minimum czasów przestoju oraz maksymalizację przychodów z tytułu jej użytkowania i wynajmowania
  • niezawodność maszyny, pozwalająca na maksymalizację przychodów z tytułu jej użytkowania i wynajmowania

Przychody z tytułu wynajmowania zależą głównie od intensywności użytkowania i czasów przestoju – bezczynna maszyna nie zarabia. Przestoje z powodu nieoczekiwanych awarii lub konieczności przeprowadzania zbyt częstych czynności konserwacyjnych zmniejszają intensywność użytkowania maszyny i ograniczają przychody. Na zwiększenie kosztów eksploatacji mają wpływ także dodatkowe koszty wynikające z opóźnień w serwisowaniu lub spóźnionych dostaw prawidłowych części zamiennych. Jeśli maszyna jest niezawodna i czas przestojów jest minimalny, jej właściciel osiąga wyższe przychody z wynajmowania i ponosi niższy całkowity koszt posiadania.


Rozwiązania JLG, pozwalające obniżyć TCO

Tak jak przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w sprzęt należy uwzględnić TCO, tak przy projektowaniu i opracowywaniu produktu należy wziąć pod uwagę potrzeby firmy i koszty eksploatacji. Głos klienta jest dla nas ważny. Dzięki wysłuchiwaniu uwag klientów o ich potrzebach i niepokojach związanych z kosztami wiemy, w jaki sposób TCO wpływa na ich ostateczne wyniki finansowe. Zawsze zwracamy uwagę na opinie klientów, w jaki sposób możemy usprawniać nasze maszyny i pomagać osiągać wysoką wydajność i zyskowność dzięki produktom, które odznaczają się oczekiwaną przez klientów sprawnością przy możliwie najniższym całkowitym koszcie posiadania.

Liczne opinie klientów o kosztach operacyjnych pomogły nam przeprojektować podnośniki wysięgnikowe 400S i 450AJ. Mając na uwadze TCO starannie zaprojektowaliśmy te maszyny na nowo i wprowadziliśmy modyfikacje, przyczyniające się do zredukowania kosztów:

  • Łatwiejszy serwis: Podnośniki wysięgnikowe 400S i 450AJ zawierają teraz mniej elementów wymagających konserwacji, a także charakteryzują się łatwiejszym dostępem do części wymagających diagnostyki i napraw.
  • Dłuższe okresy międzyserwisowe w ładowarkach teleskopowych JLG ułatwiają utrzymywanie maszyn w stanie gotowym do wynajmu.
  • Większa wytrzymałość i zmniejszone zużycie w trakcie eksploatacji dzięki wysokiej jakości części i starannemu wykonaniu.

Skupiamy się na stwarzaniu klientom możliwości zachowywania wysokiej wydajności i zyskowności dzięki produktom zapewniającym obniżony TCO. Opisane przypadki pokażą, w jaki sposób opinie klientów i skupienie się na TCO pozwoliły stworzyć bardziej niezawodne i łatwiejsze do serwisowania maszyny.


Historie TCO maszyn JLG

Historie TCO maszyn JLG

400S i 450AJ
Przeprojektowane z myślą o obniżeniu TCO.

1930ES
Maszyna skonstruowana, aby obniżyć TCO.