Zwiększona ochrona panelu sterowania SkyGuard

Standardowo we wszystkich podnośnikach wysięgnikowych

Operator przesuwa się w stronę przeszkody.

Gdy dotknie poprzeczki, rozlega się sygnał dźwiękowy.

W przypadku większości funkcji następuje aktywacja automatycznego cofania.

Operatorzy mają zapewnioną skuteczniejszą ochronę panelu sterowania dzięki SkyGuard®, czujnikowi oferowanemu teraz we wszystkich podnośnikach wysięgnikowych JLG®. Opracowany na podstawie długotrwałych badań i testów czujnik SkyGuard, po uruchomieniu pod wpływem nacisku około 23 kg (50 funtów) wyłącza wszystkie aktywne w danym momencie funkcje

Funkcji tej nie ma żadne inne urządzenie na rynku. Po zatrzymaniu maszyny, czujnik tymczasowo cofa lub „anuluje” w czasie krótszym niż sekunda większość funkcji maszyny, które były aktywne podczas jej wyłączania. System sterowania automatycznie uzyskuje dostęp do funkcji wykorzystywanych przez operatora w czasie aktywności SkyGuard i, z wyjątkiem niektórych funkcji, może na krótką chwilę odwrócić ich kolejność.

Zalety
  • Czujnik SkyGuard może zostać uaktywniony pod wpływem nacisku pod szerokim zakresem kątów i zapewnia dodatkowe zabezpieczenie bez ograniczania przestrzeni roboczej podnośnika wysięgnikowego
  • Z uwagi na brak ruchomych części nie ma potrzeby planowej ani nieplanowej konserwacji
  • Funkcja odłączania przy silnym nacisku
  • Możliwość resetowania przełącznikiem nożnym lub e-wyłącznikiem
  • Nie zwiększa obrysu platformy i nie ogranicza możliwości korzystania z platformy

SkyGuard jest kolejnym przykładem naszych starań w zakresie wprowadzania innowacji, które umożliwiają zwiększenie wydajności oraz przyczyniają się do skuteczniejszego zabezpieczenia panelu sterowania.

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.Materiały dodatkowe

SkyGuard Video

See for yourself how SkyGuard works.

SkyGuard
An Oshkosh Corporation Company